Verlangen naar meer

4-jarig doopproject: Verlangen naar Meer

De benaming “Verlangen naar Meer” is de naam van het project dat in 2017 is gestart binnen onze gemeente (PKN Steenwijk). Het project is gericht op ouders van dopelingen en ondersteunt bij de geloofsopvoeding van kinderen, maar ook bij het geloof van de ouders zelf.

Dit bijzondere project, waar vele doopouders enthousiast aan deelnemen, draait inmiddels in meer dan 50 kerken door heel Nederland! 4 jaar lang zullen er elk seizoen 5 gespreksavonden worden georganiseerd voor de doopouders. Aan de hand van het boek Verlangen naar Meer gaan de ouders met elkaar in gesprek over aansprekende thema’s. Bij de doop van hun kind worden doopouders gevraagd deel te gaan nemen aan dit doopproject.

Aanspreekpunt: Rixta Haga  rixtahaga@gmail.com

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline