Vorming en toerusting

Werkgroep Vorming en Toerustig

Leden van de werkgroep:

Naamadrestelefoon
dhr. T Langedijk0521-514859
tlangedijk@kpnmail.nl
Ds. B. Haanstra (voorzitter) 06-40162866

Taakgroep Gemeente Groei Groepen

U bent van harte welkom bij een van de Gemeente groei groepen in Steenwijk, Eesveen en Onnaveld.

Gemeente Groei Groepen ( GGG)  is een landelijk netwerk van gespreksgroepen binnen de Protestantse kerk. Zij bespreken hetzelfde jaarthema vanuit een boekje dat jaarlijks wordt samengesteld door predikanten. In dit boekje staat interessante achtergrondinformatie bij het betreffende Bijbelgedeelte, prachtige foto’s, interviews en gespreksvragen om tot een verdiepend geloofsgesprek te komen.

 

Vanwege Corona zijn een aantal groepen (tijdelijk) gestopt met hun bijeenkomsten, of zijn deze aangepast naar plaats en/of tijd.

Voor vragen of actuele informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon van uw groep,

of algemeen coördinator Roelie Stevens. roeliestevens@home.nl. tel. 0521517129

 

De meeste groepen zijn gestart met het Focus traject waarmee de gemeente momenteel bezig is.

Wanneer de GGG groepen weer gaan starten bent u van harte welkom om hierbij aan te sluiten, of

in samenwerking met ons een nieuwe groep te starten.

 

 


Taakgroep Bijbel- en Gespreksgroepen

Voor het volgen van gespreksgroepen en/of leerhuizen kunt u het winterwerkboekje raadplegen. Hierin staan alle activiteiten die georganiseerd worden hieromtrent vermeld.

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline