Vorming en toerusting

Werkgroep Vorming en Toerustig

Leden van de werkgroep:

Naamtelefoonmail adres
Sipke Huismans0521-524124s.huismans@kpnplanet.nl


Taakgroep Bijbel- en Gespreksgroepen

Voor het volgen van gespreksgroepen en/of leerhuizen kunt u het winterwerkboekje raadplegen. Hierin staan alle activiteiten die georganiseerd worden hieromtrent vermeld.

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline