Predikanten

De predikanten van onze gemeente

 

De Protestante Gemeente Steenwijk heeft momenteel
2 predikanten en  1 kerkelijk werker in dienst:

 

Ds. Bob Haanstra

Predikant

wijk 1, wijk 2,1

Skipfeartsein 8 ,
9123JS, METSLAWIER.

tel. 0519-347439
06-4016 2866

email:

dsbobhaanstra@pkn-steenwijk.nl

Ds. Marieke. Ariesen-Holwerda

Predikant

per 5 september 2021

wijk 3, wijk 2,2

Meidoornstraat 15
8331 NB  STEENWIJK
tel. 06 – 5371 3891 

email:

dsmariekeariesen@pkn-steenwijk.nl

mw. Marijke Landlust

Pastor

Bijstand voor het seniorenpastoraat

Westercluft 30
8332 AD  STEENWIJK

tel. 06 – 2898 3126

 

email:

marijkelandlust@pkn-steenwijk.nl

Hier bevindt u zich:
Home » Over PG Steenwijk » Wie zijn we » Predikanten

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline