Kerk TV

Kerk tv, Kerk telefoon, Liturgie

 

Voor Kerk TV. Klik op de knop hieronder.

Wilt u rechtstreeks naar een uitzending klik dan op de kerk.

LITURGIE

U kunt online de orde van dienst downloaden. Op de pagina orde van dienst.

Hier bevindt u zich:
Home » Home » Kerkdienst » Kerk TV

Collecte

 

1e Collecte voor de diaconie

2e Collecte voor de gemeente

3e Collecte voor een speciaal doel

Graag bij opmerking vermelden op welke
zondag de collecte betrekking heeft.

Gift tbv uitzending Kerkdienst

Voor het uitzenden van de kerkdiensten zijn er kosten aan verbonden voor onze gemeente, namelijk een vast bedrag per maand en een bedrag per kijker. Een bijdrage in de kosten zien we graag tegemoet.

of via ons bankrekeningnummer: NL60RABO0373729596

t.n.v. Protestantse Gemeente Steenwijk, o.v.v. ‘bijdrage uitzending’

Hartelijk dank

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline