Kerk TV

Kerk tv, Kerk telefoon, Liturgie

 

COLLECTEN TIJDENS ONLINE DIENSTEN

Van de diaconie en kerkrentmeesters

Om u in de gelegenheid te stellen om uw bijdrage voor de collecten te leveren geven wij hieronder de mogelijkheden weer.

1. De webapplicatie 

2. Via bankrekening van de kerk: Protestantse Gemeente te Steenwijk

NL60 RABO 0373 7295 96

3. De 3e rondgangscollecte heeft altijd een specifiek doel (een doel voor kerk of diaconie).

Voor Kerk TV. Klik op de knop hieronder.

Wilt u rechtstreeks naar een uitzending klik dan op de kerk.

LITURGIE

U kunt nu ook online de orde van dienst downloaden. Op de pagina orde van dienst.

Voor mensen die de diensten thuis via de kerktelefoon of cassette-recorder beluisteren, bestaat de mogelijkheid om een liturgie (indien aanwezig!)  thuis bezorgd te krijgen.
Daarvoor kunt u contact opnemen met: Dhr. en mevr. Kolmer, de Dissel 20,   524406

Hier bevindt u zich:
Home » Home » Kerkdienst » Kerk TV

Collecte

 

1e Collecte voor de diaconie

2e Collecte voor de gemeente

3e Collecte voor een speciaal doel

Graag bij opmerking vermelden op welke
zondag de collecte betrekking heeft.

Gift tbv uitzending Kerkdienst

Voor het uitzenden van de kerkdiensten zijn er kosten aan verbonden voor onze gemeente, namelijk een vast bedrag per maand en een bedrag per kijker. Een bijdrage in de kosten zien we graag tegemoet.

of via ons bankrekeningnummer: NL60RABO0373729596

t.n.v. Protestantse Gemeente Steenwijk, o.v.v. ‘bijdrage uitzending’

Hartelijk dank

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline