World Servants

WORLD SERVANTS

World Servants is een christelijke organisatie die scholen, klinieken, schoonwater-voorzieningen en huizen bouwt in ontwikkelingslanden met behulp van groepen jongeren en volwassenen uit Nederland.
Zo probeert World Servants de leefomstandigheden voor veel kinderen en volwassenen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Daartoe activeert World Servants deelnemers en werft fondsen voor allerlei projecten. Het motto van World Servants is: “bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander”.

Het werk van World Servants is geen concurrentie voor de plaatselijke werkgelegenheid, integendeel. De komst van een World Servants-groep zorgt er juist voor dat mensen in een gemeenschap gestimuleerd worden en in actie te komen. Zonder World Servants zou er waarschijnlijk weinig of helemaal niets gebeuren. Vaak ontbreekt het een gemeenschap ook aan financiële middelen om te bouwen.
Voor elk project wordt een lokale aannemer en zijn staf ingehuurd. Zij doen, samen met de gemeenschap, het voorbereidende werk en de afbouw en inrichting van het project. Tijdens het project assisteert de World Servants-groep bij de bouwwerkzaamheden.
De aannemer koopt verder lokaal bouwmaterialen in, wat ook weer bijdraagt aan de lokale economie. Met de komst van een World Servants-groep gaat er geen werkgelegenheid verloren, er kan wel sneller gebouwd worden. Ook wordt er nu meer samen gewerkt met de rest van de gemeenschap, wat anders niet zou gebeuren.
Conclusie mag dan ook zijn dat een World Servants-project lokaal juist voor een stuk werkgelegenheid zorgt.

Met World Servants op pad gaan is meer dan ontwikkelingshulp, je stapt in een andere wereld die een blijvende indruk bij je zal achterlaten.

De jeugdprojecten vinden plaats in de zomer en duren drie weken, de projecten voor volwassenen vinden plaats in voor- en naseizoen en duren twee weken.
Naast dat er tijdens het project gebouwd wordt, is er ook tijd voor cultuurbezoeken bij de plaatselijke bevolking thuis, aan een ziekenhuis of fabriek e.d. Ook voor het geloof is er veel aandacht. De projectdagen beginnen met een “goedemorgengesprek” waarin het geloof in God aandacht krijgt in relatie met de dingen die je de vorige dag hebt meegemaakt. Keer op keer blijkt dat dit aspect door de deelnemers als zeer waardevol wordt ervaren.
Meegaan met een project van World Servants is een geweldige ervaring!  Zo blijkt elk jaar weer als de deelnemers tijdens een gezellig samenzijn aan elkaar vertellen wat ze allemaal beleefd hebben.

Projecten kosten veel geld, ruim €2000,- per persoon. Voor een deel door de deelnemer zelf betaald, voor een ander deel worden gelden bijeen gebracht met giften en acties. Per jaar ben je als deelnemer zeker 5 zaterdagen en nog een aantal dagen door de weeks bezig met acties zoals het verkopen van eieren, potgrond, oliebollen e.d. Als je werkt, kost het je uiteraard ook vakantiedagen.

ls je interesse hebt dan kun je contact opnemen met:

Dhr. R.Binnenmars            Het Garnizoen 33                          520258     

voor meer informatie:

https://www.worldservants.nl/steenwijk

 

Hier bevindt u zich:
Home » Home » Activiteiten » World Servants

World Servants berichten

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline