Financiën en beheer

Werkgroep Financiën en Beheer

Het college van Kerkrentmeester

Het college bestaat uit de volgende personen

 • Dhr. W. Brus (voorzitter)
 • Dhr. G. Kielema (secretaris)
 • Dhr. J. Banga
 • Dhr. B. Bennen
 • Dhr. M. Dijkstra
 • Dhr. W. Hultink (plv. voorzitter)
 • Dhr. J. H Vinckes
 • Dhr. E. Zoer
 • Mevr. J. Evenhuis

Financiële administratie

 • Opstelling jaarrekening
 • Opstellen concept begroting
 • Betalingen en honorering predikanten
 • Administratie Inkomsten en uitgaven.
 • Vertegenwoordiging Fancy Fair

Overige administratie

 • Postverwerking  kerkelijk bureau
 • Ledenadministratie Bijhouden registers
 • Organisatie geldwerving: 
kerkbalans, voorjaarscollecte.
Eindejaarscollecte..
 • Archief
 • Landerijen / graven
 • 
Verjaardagsfonds

Personele aangelegenheden

 • Beheer van de kerkelijke centra
 • Contacten met organisten, kosters en beheerders kerkelijke centra
 • Bespreking en reservering van de kerk
 • Rechtspositie/arbeidsvoorwaarden

 

Wilt u contact opnemen met het college  van kerkrentmeesters dan kunt u mailen naar

kerkburo@pkn-steenwijk.nl.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met de secretaris onder telefoonnummer 0521 – 516929.

 

Opening kerkelijk bureau:

De Opgang ( in de kerk), Kerkstraat 22

 1. elke maandagochtend van 10 uur tot 11 uur ( tijdens vakanties gesloten)
 2. elke 1e donderdag van de maand, ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur. ( in de maanden juli en augustus gesloten)

Collectemunten kunnen gekocht worden op maandagochtend, woensdagochtend als de Opgang open is.

Kerkelijke centra:

De Opgang

Kerkstraat 22

0521 – 513429

Beheerder: dhr. Peter Schwering tussen 9.00 en 17.00 uur 06-30507877

Organisten:

In onze PGS zijn 4 organisten werkzaam:

Mevr. J. Bennen-Stakelbeek

06-11155109

Mevr. M. Withaar-Schalk

0522-491681

Dhr. J. Kroes

514493

Dhr. A. Oosterhof

 

 

Stichting Fancy Fair

De Fancy Fair is een stichting die is opgericht met als doel het bijeenbrengen van financiële middelen voor het in standhouden en onderhouden van de Grote Kerk.

De Grote Kerk is beeldbepalend voor geheel Steenwijk.

Op de laatste zaterdag van augustus organiseert de commissie traditioneel de FANCY FAIR rondom de Grote Kerk. Aan deze dag is ook een verloting gekoppeld.

Voor het inzamelen van goederen beschikt de commissie over een loods aan de Wheermaten.

Als jij of u wat tijd ter beschikking hebt, laat het ons weten.

De Fancy Fair Commissie:

voorzitter:
dhr: H Roskam, Berg en Bos 14,    516532 of 06-33139612
e-mail: harry.roskam@gmail.com

secretaris:
dhr. H.W. Janssen, De Buitengracht 17,      514028
e-mail: fancyfair@pkn-steenwijk.nl

Voor meer informatie kijk op de home pagina bij fancy fair

Het rooster voor inleveren van goederen vindt u op de home pagina van deze site of in de Brug en in de Kerkbrief.            

De Fancy Fair heeft een eigen e-mailadres: Fancyfair@pkn-steenwijk.nl

Wilt u meer weten over de Fancy fair

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline