Jongeren

Brug-Tienerdienst + BTD XL

Dienst voor jongeren elke eerste en derde zondag van de maand

Catechese

 Geloofscursus voor jongeren

Jeugddiensten

Kerkdiensten  speciaal gericht  op de jeugd van 10 jaar en ouder.

Jeugdactiviteitenteam

Het gaat om verschillende jeugdactiviteiten

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline