Diaconaat

Werkgroep Diaconaat


De diaconie helpt mensen binnen en buiten onze gemeente, dichtbij en ver weg. Dit doen wij door te collecteren, of goederen te verzamelen en de opbrengst te verdelen onder hen die het nodig hebben.
Bestemmingen zijn stichtingen en hulporganisaties, maar ook gezinnen of personen die met een incidentele bijdrage geholpen kunnen worden (bijv. door eenmalig een telefoonrekening te betalen of een keer boodschappen te halen).
De diaconie steunt d.m.v. collecten o.a. de projecten en werkzaamheden van Kerk-in-Actie. Hiermee wordt steun gegeven aan honderden christelijke kerken en organisaties wereldwijd en ook in Nederland, om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven.
Daarnaast werken we samen en steunen we Stichting Present (eenmalige klussen), Voedselbank Steenwijkerland en het Noodfonds van het Diaconaal Platform.
Mocht vervoer naar kerkdiensten een probleem zijn, dan kan kerkvervoer een oplossing geven.
Een bijzondere taak van de diaconie is het verzorgen van het Heilig Avondmaal (in de Grote Kerk, wijkgemeenten en verzorgingshuizen)

College van Diakenen

Diaconie
Voorzitter (vacant): G. Hagen
Vice voorzitterG. Hagen
Secretariaat:R. en M. de Vriesdiaconie@pkn-steenwijk.nl
Penningm. : D. Kruithofdoetie.kruithof@ziggo.nl
T. Dijkstra
D. Harsevoort
A. H. de Haan
A. Mulder
T. de Graaf
K. de Roo
JeugddiakenT. Dijkstra
JeugddiakenT. de Graaf
VoedselbankA.H. de Haan
Present
D. Harsevoort
kerstattentieD. Harsevoort,
T. Dijkstra
AutovervoerG. Hagen; tel. 06-54913714

De diaconie is per mail bereikbaar: diaconie@pkn-steenwijk.nl

Taakgroep ZWO:

(Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

Uitgangspunt voor ZWO is dat ieder mens recht heeft op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit.
Allerlei activiteiten vinden plaats binnen onze PGS in het kader van ZWO:
* medewerking aan drie diensten (februari, Pinksteren, november);
* verkoop van kalenders;
* verzamelen van postzegels en ansichtkaarten (dozen hiervoor staan in De Klincke);
* jaarlijks spaardoosjes-project;
* schrijfacties voor Amnesty International;
* inzamelen voor voedselpakketten Dorcas, rond dankdag in november;
* Paasgroetenactie.

Binnen ZWO zijn twee projecten waarvoor gelden ingezameld worden, middels activiteiten, collecten en het spaardoosjes-project.
Dit zijn:

Project SAVE van Kerk in Actie (Kinderen in de Knel).

Dit project beoogd bestrijding van kinderarbeid in de kledingindustrie in Myamar, Indië.

Projectgroep ‘Mikondo, voor schoolkinderen in DRCongo’.

Deze projectgroep zamelt middels diverse activiteiten door het hele jaar heen, gelden in voor de school ‘La Tulipe’ in Kinshasa, DRCongo.
Activiteiten zijn o.a.:
* potgrondactie;
* verkoop van koek/cake/appelgebak bij het koffiedrinken op de 1e zondag v/d maand;
* verkoop van speelgoed en curiosa vanuit pand Zoer tijdens Koningsdag en Vestingdagen;
* het hele jaar door inzamelen van statiegeldflessen (bak hiervoor staat in de kerk);
* een verkoopkast met leuke producten in De Klincke;
* verkoop van pannenkoeken bij Koningsdag, Vestingdagen en Dickens;
* verkoop van kniepertjes in november/december, o.a. Dickens.

Leden taakgroep ZWO

Voorzitter:                 : vacant
Penningmeester       : mevr. D.J. (Doetie) Kruithof
Algemeen                   : mevr. R. (Ria) Kramer
                                       mevr. A. (Alice) Brus.

ZWO is eventueel via e-mailadres van diaconie te bereiken:diaconie@pkn-steenwijk.nl
Contactpersoon projectgroep ‘DRCongo’: Doetie Kruithof (doetie.kruithof@ziggo.nl )

Meer weten over  ZWO actie Mikondo  School in LA TULIPE in DR Congo

ZWO project, ‘voor straat kinderen in DR Congo’ tot 2017

Contactpersoon: mevr. D.J. (Doetie) Kruithof

Autovervoer:

Voor wie de afstand naar de kerk een probleem is, kan
autovervoer worden geregeld.
U kunt contact opnemen met:
dhr. G. (Gerrit) Hagen           06-54913714

 

update jan. 2022

 

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline