Protestantse Gemeente te Steenwijk

Welkom!

Over Protestantse Gemeente Steenwijk

De Protestantse Gemeente te Steenwijk is een veelkleurige en levendige gemeente die in haar spreken en handelen de boodschap van Christus uitdraagt. Wij zijn zichtbaar en herkenbaar als kerk en bieden mensen een thuis. Eén waar je verbondenheid voelt en waar je met je levensvragen terecht kunt.

“We willen handelen naar Gods Woord, en als onderdeel van de wereldwijde kerk van Jezus Christus willen wij dit doen door:

  • samen te komen in erediensten en in andere vormen van  ontmoeting, die de gemeenschap met Christus en elkaar versterken;
  • een missionaire en diaconale gemeente te zijn;
  • een gastvrije gemeente te zijn, waar men zich geborgen weet en elkaar ruimte geeft;
  • het stimuleren van onderlinge ontmoetingen tussen de kerkleden onderling, de kerkelijke gemeenschappen en de wereld.”

ONLINE DIENSTEN

Wilt u de dienst online volgen of een dienst achteraf bekijken, klik dan op onderstaande knop.

DIACONALE COLLECTEN

Voor de diaconale doelen van de derde collecte

Kliederkerk

Feest voor Iedereen 2 oktober 11.00 uur Krabbelviering, kinderdienst, kliederkerk, de naam maakt niet uit: als het er maar is. Speciaal voor jonge kinderen (vanaf een jaar) willen we een aantal kliederkerkdiensten houden. Samen met ouders, grootouders, gemeenteleden,...

GGG Gemeente Gespreks groepen

De Gezamenlijke Gespreks Groepen nodigen u van harte uit om aan te sluiten. De meeste groepen komen tweewekelijks bijeen  vanaf de volgende data:   Onnaveld: in het Trefpunt. Maandagavond 26 september, 19.45 uur. Informatie: Jelly Kuiper . Tel: 06 30115510  ...

MAATJES NODIG:

MAATJES NODIG: om eenzaamheid tegen te gaan. Het is zichtbaar en voelbaar dat het maatjes project in een behoefte voorziet. We merken dit doordat er meer vraag is van mensen die zich in deze tijd eenzaam voelen. Ouderen die niet zo vaak  bezoek krijgen of op bezoek...

DIENSTEN vanuit de Grote Kerk

De komende weken zullen er diensten zijn op:

datumtijdvoorganger
25-sept-2209.30Ds. J.J. Esveldt, Amersfoort
25-sept-22
Zingend vanuit de Grote kerk
19.00Zingend vanuit de Grote kerk
2-okt-2209.30Ds. M.N. Ariesen-Holwerda
2-okt-22 Kliederkerk11.00 Ds. M.N. Ariesen-Holwerda

Eennieuwhuis   Grote kerk Steenwijk

 

Stoelenactie: een nieuw huis met nieuwe stoelen

Indien u belangstelling heeft voor de oude stoelen laat het ons weten via een mail naar:  EenNieuwHuis@PKN-Steenwijk.nl

Agenda

KERKELIJK BUREAU: openingstijden

Is in De Klincke, Kerkstraat 14,  geopend op:

  1. elke maandagochtend van 10 uur tot 11 uur ( tijdens vakanties gesloten)
  2. elke 1e donderdag van de maand, ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.

( in de maanden juli en augustus gesloten)
Collectemunten kunt u ook kopen op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en woensdagavond als De Klincke open is.

Over Protestantse Gemeente Steenwijk

Fancy Fair

Deze zeer bekende en gezellige Fancy Fair heeft tot doel om mee te helpen het onderhoud van de Grote Kerk te financieren.

De Grote Kerk is beeldbepalend voor geheel Steenwijk.

Gemeente Groei Groepen

U bent van harte welkom bij een van de Gemeente groei groepen in Steenwijk, Eesveen en Onnaveld. Gemeente Groei Groepen ( GGG) is een landelijk netwerk van gespreksgroepen binnen de Protestantse kerk.

“Mikondo”

Activiteiten projectgroep ‘Voor schoolkinderen in Mikondo, DRCongo’

In de kerk staat een verzamelbak voor flessen. Breng hier uw lege statiegeldflessen, de opbrengst is voor de schoolkinderen in DRCongo.

Liturgisch bloemschikken

Op bijzondere- en hoogtijdagen wordt er een symbolische bloemschikking gemaakt n.a.v. de liturgie in de eredienst.

Bij de meeste schikkingen is een korte tekst.

Uw kerk

Jongeren

Gezinnen

Iedereen

Ouderen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline