Protestantse Gemeente te Steenwijk

Welkom!

Over Protestantse Gemeente Steenwijk

De Protestantse Gemeente te Steenwijk is een veelkleurige en levendige gemeente die in haar spreken en handelen de boodschap van Christus uitdraagt. Wij zijn zichtbaar en herkenbaar als kerk en bieden mensen een thuis. Eén waar je verbondenheid voelt en waar je met je levensvragen terecht kunt.

“We willen handelen naar Gods Woord, en als onderdeel van de wereldwijde kerk van Jezus Christus willen wij dit doen door:

  • samen te komen in erediensten en in andere vormen van  ontmoeting, die de gemeenschap met Christus en elkaar versterken;
  • een missionaire en diaconale gemeente te zijn;
  • een gastvrije gemeente te zijn, waar men zich geborgen weet en elkaar ruimte geeft;
  • het stimuleren van onderlinge ontmoetingen tussen de kerkleden onderling, de kerkelijke gemeenschappen en de wereld.”

ONLINE VOLGEN

Wilt u de dienst online volgen of een dienst achteraf bekijken, klik dan op onderstaande knop.

Geef elkaar de ruimte

Vanaf 25 september zijn een aantal coronamaatregelen komen te vervallen. Een daarvan is de basisregel om verplicht 1,5 meter afstand te houden. Naast deze niet meer van kracht zijnde regel is de gezondheidscheck en de verplichte registratie niet meer vereist. Voor de...

Kniepertjes actie Mikondo

ZWO project la TULIPE in DR CONGO Er zijn weer kniepertjes te koop, de opbrengst is voor het ZWO-project voor de school La Tulipe in DRCongo. We houden voorraad in De Klincke en kerk (bij koffiedrinken). Maar het is ook mogelijk om een bestelling te doen en dan...

GEZINSBOEKJE VOOR ADVENT

GEZINSBOEKJE VOOR ADVENT De werkgroep Jeugd  zal ook voor de komende advent gezinsboekjes verspreiden onder de jonge gezinnen, die in de administratie van de kerk staan. Thema is dit jaar ‘Het plakboek van Lucas’. Zijn er andere gemeenteleden die ook een gezinsboekje...

AFSCHEID VAN DS. BOB HAANSTRA

" Heeft u vrijdagavond 5 november al in de agenda staan? Dan is de afscheidsavond voor ds. Bob Haanstra, voorafgaand aan zijn afscheidsdienst op zondagmiddag 7 november. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de brief, die bij de Brug van oktober zat. We hopen op...

DIENSTEN vanuit de Grote Kerk

De komende weken zullen er diensten zijn op:

datumtijdvoorganger
24-10-2021 Heilig Avondmaal09.30 uurDs. M.N. Ariesen-Holwerda
31-10-2021 Zending/ZWO09.30 uurDs. B. Haanstra
3-11-2021 Dankdag voor gewas en arbeid 19.30 uur Ds. G.H. Fredrikze, Harderwijk

Online kerkdiensten

 

DIACONALE COLLECTEN

Voor de diaconale doelen van de derde collecte

Agenda

KERKELIJK BUREAU: openingstijden

Is in De Klincke, Kerkstraat 14,  geopend op:

  1. elke maandagochtend van 10 uur tot 11 uur ( tijdens vakanties gesloten)
  2. elke 1e donderdag van de maand, ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.

( in de maanden juli en augustus gesloten)
Collectemunten kunt u ook kopen op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en woensdagavond als De Klincke open is.

Over Protestantse Gemeente Steenwijk

Fancy Fair

Deze zeer bekende en gezellige Fancy Fair heeft tot doel om mee te helpen het onderhoud van de Grote Kerk te financieren.

De Grote Kerk is beeldbepalend voor geheel Steenwijk.

Gemeente Groei Groepen

U bent van harte welkom bij een van de Gemeente groei groepen in Steenwijk, Eesveen en Onnaveld. Gemeente Groei Groepen ( GGG) is een landelijk netwerk van gespreksgroepen binnen de Protestantse kerk.

“Mikondo”

Activiteiten projectgroep ‘Voor schoolkinderen in Mikondo, DRCongo’

In de kerk staat een verzamelbak voor flessen. Breng hier uw lege statiegeldflessen, de opbrengst is voor de schoolkinderen in DRCongo.

Liturgisch bloemschikken

Op bijzondere- en hoogtijdagen wordt er een symbolische bloemschikking gemaakt n.a.v. de liturgie in de eredienst.

Bij de meeste schikkingen is een korte tekst.

Uw kerk

Jongeren

Gezinnen

Iedereen

Ouderen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline