Protestantse Gemeente te Steenwijk

Welkom!

Over Protestantse Gemeente Steenwijk

De Protestantse Gemeente te Steenwijk is een veelkleurige en levendige gemeente die in haar spreken en handelen de boodschap van Christus uitdraagt. Wij zijn zichtbaar en herkenbaar als kerk en bieden mensen een thuis. Eén waar je verbondenheid voelt en waar je met je levensvragen terecht kunt.

“We willen handelen naar Gods Woord, en als onderdeel van de wereldwijde kerk van Jezus Christus willen wij dit doen door:

  • samen te komen in erediensten en in andere vormen van  ontmoeting, die de gemeenschap met Christus en elkaar versterken;
  • een missionaire en diaconale gemeente te zijn;
  • een gastvrije gemeente te zijn, waar men zich geborgen weet en elkaar ruimte geeft;
  • het stimuleren van onderlinge ontmoetingen tussen de kerkleden onderling, de kerkelijke gemeenschappen en de wereld.”

ONLINE VOLGEN

Wilt u de dienst online volgen of een dienst achteraf bekijken, klik dan op onderstaande knop.

Geef elkaar de ruimte

Vanaf 25 september zijn een aantal coronamaatregelen komen te vervallen. Een daarvan is de basisregel om verplicht 1,5 meter afstand te houden. Naast deze niet meer van kracht zijnde regel is de gezondheidscheck en de verplichte registratie niet meer vereist. Voor de...

ZWO SPAARDOOSJES AKTIE

Wie heeft nog een spaardoosje thuis staan en wil het doosje nog inleveren? Doordat in de afgelopen periode vanwege Corona er minder mogelijkheden waren om elkaar te ontmoeten, heeft ook  de ZWO minder kunnen doen. Dat willen we graag weer oppakken. Spaardoosjes ...

26 sept 2021 Bevestiging ambtsdragers

We zien in de schikking 2 soorten stenen. Een bakstenen staan als symbool voor het werk van de kerkrentmeesters die de zorg voor de gebouwen en voor de opbouw van de gemeente. De onbeschreven herdenkingssteen wijst op het werk van de ouderlingen met een bijzondere...

Diaconale collecten september 2021

Van de diaconie: diaconale collecten bij online-diensten september 2021   Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de...

DIENSTEN vanuit de Grote Kerk

De komende weken zullen er diensten zijn op:

datumtijdvoorganger
26-9-2021 Gelegenheid tot dopen09.30 uurDs. B. Haanstra
3-10-2021 Israël zondag09.30 uurDa. M.N. Ariesen-Holwerda
10-10-2021 Kerk en hobby09.30 uurDa. A.R. van der Honing, Oppenhuizen

Online kerkdiensten

 

DIACONALE COLLECTEN

Voor de diaconale doelen van de derde collecte

Agenda

KERKELIJK BUREAU: openingstijden

Is in De Klincke, Kerkstraat 14,  geopend op:

  1. elke maandagochtend van 10 uur tot 11 uur ( tijdens vakanties gesloten)
  2. elke 1e donderdag van de maand, ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur.

( in de maanden juli en augustus gesloten)
Collectemunten kunt u ook kopen op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en woensdagavond als De Klincke open is.

Over Protestantse Gemeente Steenwijk

Fancy Fair

Deze zeer bekende en gezellige Fancy Fair heeft tot doel om mee te helpen het onderhoud van de Grote Kerk te financieren.

De Grote Kerk is beeldbepalend voor geheel Steenwijk.

Gemeente Groei Groepen

U bent van harte welkom bij een van de Gemeente groei groepen in Steenwijk, Eesveen en Onnaveld. Gemeente Groei Groepen ( GGG) is een landelijk netwerk van gespreksgroepen binnen de Protestantse kerk.

“Mikondo”

Activiteiten projectgroep ‘Voor schoolkinderen in Mikondo, DRCongo’

In de kerk staat een verzamelbak voor flessen. Breng hier uw lege statiegeldflessen, de opbrengst is voor de schoolkinderen in DRCongo.

Liturgisch bloemschikken

Op bijzondere- en hoogtijdagen wordt er een symbolische bloemschikking gemaakt n.a.v. de liturgie in de eredienst.

Bij de meeste schikkingen is een korte tekst.

Uw kerk

Jongeren

Gezinnen

Iedereen

Ouderen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline