Gezinnendag

Jonge gezinnendag

Het is de bedoeling om in mei een Jonge Gezinnendag te organiseren. De kinderen tussen 0 en 12 jaar zijn van harte welkom met hun ouders, die dan onderling kennis kunnen maken en op deze manier ontdekken hoeveel jonge gezinnen er betrokken zijn bij de gemeente. Wil je meer weten  neem contact op met Ds Marieke Ariesen dsmariekeariesen@pkn-steenwijk.nl of jeugdouderling  Janetta Haveman jeugd@pkn-steenwijk.nl

21 APRIL: gezinnendag

21 APRIL: gezinnendag

21 APRIL: gezinnendag in plaats van Kliederkerk!!!!!!!!

In de Brug van afgelopen week staat bij de kerkdiensten dat er volgende week (21 april) Kliederkerk is. Dat is een foutje, op 21 april is een dienst voor jong en oud met aansluitend activiteiten voor gezinnen. De eerstvolgende Kliederkerk is op 9 juni.

Gezinnendag op 21 april

Aansluitend aan de kerkdienst voor jong en oud gaan we met kinderen en ouders spelletjes doen en elkaar ontmoeten in de Grote Kerk.
We maken er wat gezelligs van tot ongeveer 13.30 uur.

Wil je mee-eten, geef je dan op via:

Brigitte: brigittestevens@home.nl  of  Janetta: 0610138052  of bij Clubleiding Henriëtte: 0633095159

 

JONGGEZINNENDAG 7 mei 23

JONGGEZINNENDAG 7 mei 23

Oproep voor jonge gezinnen om mee te gaan doen met de jongezinnendag.

Op 7 mei willen we na de dienst met alle kinderen en  jongeren en hun ouders een gezinsdag houden.
De dienst is om half tien en na de koffie gaan we op de fiets of met de auto samen op naar de Maargieshoeve waar er diverse leuke activiteiten te doen zijn.
Voor iedere leeftijd wat wils.
Na een gezamenlijke lunch kunnen we dan weer naar huis.
Meer informatie volgt maar om ervoor te zorgen dat er genoeg is voor iedereen zouden we alvast graag willen weten of jullie erbij kunnen zijn.

Graag je opgave mailen naar hjvanrheenen@gmail.com voor maandag 10 april.

Groetjes Brigitte Stevens en Henri van Rheenen

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline