21 APRIL: gezinnendag

21 APRIL: gezinnendag in plaats van Kliederkerk!!!!!!!!

In de Brug van afgelopen week staat bij de kerkdiensten dat er volgende week (21 april) Kliederkerk is. Dat is een foutje, op 21 april is een dienst voor jong en oud met aansluitend activiteiten voor gezinnen. De eerstvolgende Kliederkerk is op 9 juni.

Gezinnendag op 21 april

Aansluitend aan de kerkdienst voor jong en oud gaan we met kinderen en ouders spelletjes doen en elkaar ontmoeten in de Grote Kerk.
We maken er wat gezelligs van tot ongeveer 13.30 uur.

Wil je mee-eten, geef je dan op via:

Brigitte: brigittestevens@home.nl  of  Janetta: 0610138052  of bij Clubleiding Henriëtte: 0633095159