Oppasdienst

Oppas

Elke 1e en 3e zondag van de maand is er oppasdienst voor de kinderen tot 4 jaar.

In de Adventstijd en veertigdagentijd is er elke zondag oppasdienst.

Uw kinderen worden er door andere ouders en betrokken vrijwilligers opgevangen.

Speelgoed is aanwezig. Als ze iets extra’s nodig hebben (fles, luier), kunt u dat met de oppasouder afspreken.

U kunt uw kind tijdens de collecte ophalen, zodat zij met de zegen in de kerk aanwezig zijn.

In de kerk is een plastic box aanwezig met speel- en knutselmateriaal voor de kinderen.

Mocht er een zondag behoefte zijn aan oppas, kunt u altijd contact opnemen met Wilma of Willie.

Aanspreekpunten: Wilma Kroes, 0521-514493 of 06-11831825 wilmake75@gmail.com

Willie van Dooren, 06-30364962

 

ADVENTSPROJECT 2023

ADVENTSPROJECT:

Hersenkraker uit het gezinsboekje bij het adventsproject

‘Weet jij hoe laat het is?’

Vandaag op de tweede advent. We krijgen tot en met kerst een kijkje in de winkel van een klokkenmaker.
Daar staat een hele mooie bijzondere klok, maar daar moet nog wel iets aan gebeuren.
Zou de klokkenmaker wel op tijd terug zijn voor kerst, zodat iedereen weet dat het zover is?
Let op: op 24 december is er dienst in Onnaveld en Eesveen, en ’s avonds in de Grote Kerk.
Dan is er geen kindernevendienst, maar op 25 december sluiten we het project af met een kerstspel bij de klokkenmaker.

De ‘hersenkraker’ van deze week is: Kan een slak vinden dat de tijd langzaam gaat?

Leuk om met de kinderen over na te denken, bijvoorbeeld onder het (avond)eten.
Er zijn nog gezinsboekjes over, ze liggen in de kerk. Wie wil mag er eentje meenemen.

4 dec 2023 1ste advent trappen we de adventsdagen af met een dienst voor jong en oud.
Thema is dit jaar ‘Weet jij hoe laat het is?’
We krijgen tot en met kerst een kijkje in de winkel van een klokkenmaker.
Daar staat een hele mooie bijzondere klok, maar daar moet nog wel iets aan gebeuren.
Zou de klokkenmaker wel op tijd terug zijn voor kerst, zodat iedereen weet dat het zover is?

Let op: op 24 december is er dienst in Onnaveld en Eesveen, en ’s avonds in de Grote Kerk.

Dan is er geen kindernevendienst, maar op 25 december sluiten we het project af met een kerstspel bij de klokkenmaker.
Voor de gezinnen is er een gezinsboekje, dat krijgen de kinderen mee in de kindernevendienst.
edere week komt er één van de activiteiten uit het boekje in de kerkbrief.

De ‘Hersenkraker’: een mooie vraag om het thuis eens samen over te hebben.

Vandaag is de vraag: ‘wat is fijner: wachten in een rij of wachten zonder rij? En waarom dan?’

PALMPASENSTOKKEN MAKEN!

Palmpasen stokken

Op zondag 2 april 2023 willen wij vanuit de kindernevendienst van de Protestantse Gemeente Steenwijk net als ieder jaar palmpasenstokken maken met de kinderen van de oppasdienst en alle kinderen van de kindernevendienst  (dus t/m groep 8!) in de De Opgang in de Grote Kerk.

Wij beginnen om 9.00 uur, zodat de palmpasenstokken bijtijds klaar zijn.
Als jij het leuk vindt om een stok te maken, geef je dan op.
Omdat het best veel werk is, is het wel nodig dat je vader of moeder meekomt om te helpen.
Tijdens de dienst op zondag 2 april maken we een kleine optocht door de kerk en na de dienst mag je de stok mee naar huis nemen.
Wil je mee doen, geef je dan zo snel mogelijk op!
Als je nog een oude stok hebt dan horen we dat ook graag!
Die kunnen we dan weer gebruiken!

Graag opgeven voor  vrijdag 31 maart 2023 bij de kindernevendienst via kindernevendienst@pkn-steenwijk.nl en via de app-groep van de kindernevendienst.

Namens de commissie Palmpasen.

woensdag 22 feb 23 ouders en 40 dagentijd

Avond voor ouders over veertigdagentijd

Woensdag 22 februari , dat is aswoensdag, willen we weer samen komen met alle ouders van grote en kleine kinderen om elkaar te ontmoeten rond het onderwerp: ”de veertigdagentijd”.
We willen de betekenis daarvan eerst voor onszelf helder krijgen en ook nadenken over hoe je dit dan met de kinderen bespreekt.
Ook de ouders van de kinderen van het bijbeluurtje zijn uitgenodigd.

Op 22 februari om 20.00 uur tot 21.30 uur in de Opgang.
Het is fijn als je je even aanmeldt bij Marjoke, Rixta of ds.Marieke email: dsmariekeariesen@pkn-steenwijk.nl

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline