Voor iedereen

Kerk & hobby

Samen het talent(en) stimuleren en te laten zien.

Liturgisch bloemschrikken

Bloemschikking gemaakt n.a.v. de liturgie in de eredienst

Kerkkoor

Geeft regelmatig musicale medewerking aan de kerkdiensten

Gemeente Groei Groepen

Gespreksgroepen met verdiepende geloofsgesprekken.

Huiskamergesprekken

Jaarlijkse inhoudelijke huiskamer gesprekken.

Kerkbibliotheek

Hier vindt je openingstijden en wat is er te leen in de kerkbibliotheek

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline