Catechese

Basisgeloofscursus voor jongeren 16+

Basisgeloofscursus voor jongeren (16+)

Er wordt een uitnodiging gestuurd naar de jongeren 16+.
Contactpersoon:Ds. Marieke. Ariesen-Holwerda, dsmariekeariesen@pkn-steenwijk.nl

Geloofscursus voor gevorderden

(met mogelijkheid tot het doen van belijdenis)

Tijdens de bijeenkomsten zullen de belangrijkste thema’s van het christelijk geloof met elkaar worden besproken. Daarnaast is deze geloofscursus, voor wie dat wil, een voorbereiding voor het doen van openbare belijdenis van het geloof in de dienst op Palmpasen. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij ds. Ds. Marieke. Ariesen-Holwerda

Hij leidt deze catechisatie. Nadat iedereen met belangstelling heeft gereageerd zullen we samen de geschikte avonden afspreken.

Ds. Marieke. Ariesen-Holwerda, dsmariekeariesen@pkn-steenwijk.nl

Hier bevindt u zich:
Home » Uw Kerk » Jongeren » Catechese

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline