Kerk en hobby

Kerk en hobby 

Opgericht in 2005 met als doel het talent(en), wat een ieder van ons heeft meegekregen, te laten zien. Bij sommige deelnemers gaat dit spontaan, voor anderen is het een hele opgave om het te ontdekken.
Op de bijeenkomsten wordt het gekozen thema met elkaar besproken en uitgediept. Zo kunnen wij elkaar inspireren. Thuis gaat een ieder voor zich een werkstuk bedenken.

De taakgroep Kerk en Hobby is toegankelijk voor een ieder die dat wil(ongeacht geloof, leeftijd).
Bedoeling:

  • Het regelmatig bezoeken van de bijeenkomsten.(6 x per jaar).
  • Het maken van één of meer werkstukken.
  • Het schrijven van een tekst hierbij.

Bij toerbeurt is één van de predikanten op de bijenkomsten aanwezig om het thema toe te lichten vanuit de Bijbel.
In de maand oktober worden de werkstukken gepresenteerd. 
Zaterdagmiddag met een officiële opening, met muziek, dans en een verhalenvertelster.
Zondagmorgen in de eredienst staat het thema centraal.
De week die daarop volgt is de tentoonstelling ‘s middags geopend van 14.00 – 16.00 uur.
Informatie Erica Noordanus, tel. 06-30345600

Schepping tentoonstelling okt 2022

DE SCHEPPING

In het begin kwamen de vogels gevlogen.
En vogels, waar men hoort of ziet, ze zingen het hoogste lied.
De Pimpelmees voedt haar jongen.
Looft Hem, in wie u eens voor al het leven is ontsprongen.

DE SCHEPPING

Gods Geest zweefde over het water.
De aarde was woest en ledig.
God schiep het licht en de duisternis
en alles wat er op aarde leeft.
En God zag dat het goed was.

 

Okober 2021   De woorden van Jezus

 

 

KERK&HOBBY – ZWO 2020/2021

Op de eerste Pinksterdag zal een ZWO dienst gehouden worden in onze kerk, onder leiding van Ds. Bob Haanstra.  De werkstukken van de Kerk&Hobby groep, die vorig jaar al gemaakt zijn n.a.v. het thema ZWO, zullen dan ook te bewonderen zijn! In de kerk zal de expositie worden ingericht. Ook in de week na Pinksteren is de kerk (beperkt!) open om de werkstukken te komen bekijken. Er zal ook een verkooptafel worden ingericht met werkstukjes die verkocht mogen worden. De opbrengst hiervan is bestemd voor de school La Tulipe in DR Congo!  Geheel aansluitend bij het onderwerp ZWO! We hopen op een  mooie belangstelling van onze gemeenteleden!  
De expositie is te bekijken  op zaterdag 22 mei en maandag 24 mei t/m zaterdag 29 mei, ’s middags van 14.00 tot 16.00 uur

U bent van harte welkom!

Tentoonstelling in oktober 2020 is niet doorgegaan

 

In verband met de  corona regelgeving

 

 

Om toch nog een aantal werkstukken te laten zien  Hieronder een klein overzicht.

 Als werkgroep denken we erover om in 2021 de expositie alsnog in te richten rondom een ZWO-dienst.

 Nader bericht volgt!

           

 Foto 4 = ontwikkelingssamenwerking

 

 Foto 5 = werelddiaconaat

 

 foto 6 =  zending

 

 

bijgewerkt op okt-2020

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline