Kerk en hobby

Kerk en hobby 

Opgericht in 2005 met als doel het talent(en), wat een ieder van ons heeft meegekregen, te laten zien. Bij sommige deelnemers gaat dit spontaan, voor anderen is het een hele opgave om het te ontdekken.
Op de bijeenkomsten wordt het gekozen thema met elkaar besproken en uitgediept. Zo kunnen wij elkaar inspireren. Thuis gaat een ieder voor zich een werkstuk bedenken.

De taakgroep Kerk en Hobby is toegankelijk voor een ieder die dat wil(ongeacht geloof, leeftijd).
Bedoeling:

  • Het regelmatig bezoeken van de bijeenkomsten.(6 x per jaar).
  • Het maken van één of meer werkstukken.
  • Het schrijven van een tekst hierbij.

Bij toerbeurt is één van de predikanten op de bijenkomsten aanwezig om het thema toe te lichten vanuit de Bijbel.
In de maand oktober worden de werkstukken gepresenteerd. 
Zaterdagmiddag met een officiële opening, met muziek, dans en een verhalenvertelster.
Zondagmorgen in de eredienst staat het thema centraal.
De week die daarop volgt is de tentoonstelling ‘s middags geopend van 14.00 – 16.00 uur.
Informatie Erica Noordanus, tel. 06-30345600

Stilte! Expositie Kerk & Hobby in Grote Kerk.    2023

 

Alweer voor de 18e keer zal de Kerk & Hobby groep in de Grote Kerk in Steenwijk een expositie inrichten van gemaakte werkstukken. Thema dit jaar is “Stilte”.

Enkele keren per jaar komt de groep bij elkaar om te spreken over het onderwerp dat is gekozen: hoe denk je vanuit je geloofsovertuiging over het thema “Stilte”? Wat zegt de Bijbel hierover? Welke rol speelt stilte in jouw leven? Dit jaar werd het thema vanuit de Bijbel belicht door Marijke Landlust, pastor PKN Steenwijk.

Iedereen geeft op eigen manier vorm aan het thema in een werkstuk. Elke deelnemer doet dit met de eigen hobby-techniek.

Zo zullen er werkstukken te zien zijn, gemaakt met allerlei technieken: o.a. quilten, fotograferen, papier, symbolisch bloemschikken, tekenen, acryl schilderen, aqualeren, kalligraferen, pastel schilderen, keramiek.

De expositie wordt officieel geopend op zaterdag 21 oktober 2023, ’s middags om 15.00 uur in de Grote kerk van Steenwijk.

De koffie/thee staat vanaf 14.30 uur klaar en de werkstukken kunnen bekeken worden.

Tijdens de opening zullen de Dansvlinders uit Tuk hun dansen laten zien n.a.v. het thema. Van harte welkom!

Op zondag 22 oktober 2023 zal het thema centraal staan in de morgendienst in de Grote Kerk, aanvang 9.30 uur. Pastor Marijke Landlust zal de dienst leiden, die mede wordt voorbereid  door leden van de Kerk & Hobby groep. Ook in deze dienst bent u van harte welkom! Na de dienst kunt u ook de werkstukken bekijken.

 

In de twee weken daaropvolgend is de kerk geopend om de expositie te bezichtigen.

Maandag 23 oktober t/m vrijdag 3 november 2023 van 14.00 – 16.00 uur.

Zondag 29 oktober na de dienst plm. van 11.00 – 12.00 uur, dan ‘s middags niet.

 

Bent u enthousiast geraakt door wat u gezien heeft of door de gesprekken die u voerde n.a.v. de expositie? Heeft u misschien zin om eens mee te doen? Voor 2024 wordt er weer een nieuw thema gekozen. Iedereen is welkom om mee te doen! U kunt zich aanmelden tijdens de openingstijden van de expositie of middels een telefoontje naar Henny Maring, 0521-515213.

 

 Bijgevoegd schilderij van Joyce Kooijker-van Schuylenburg.

(betekenis: stilte (bij God) vinden in de storm van allerlei gevoelens,

zoals in het oog van de storm ook stilte is).

Schepping tentoonstelling okt 2022

DE SCHEPPING

In het begin kwamen de vogels gevlogen.
En vogels, waar men hoort of ziet, ze zingen het hoogste lied.
De Pimpelmees voedt haar jongen.
Looft Hem, in wie u eens voor al het leven is ontsprongen.

DE SCHEPPING

Gods Geest zweefde over het water.
De aarde was woest en ledig.
God schiep het licht en de duisternis
en alles wat er op aarde leeft.
En God zag dat het goed was.

 

Okober 2021   De woorden van Jezus

 

 

KERK&HOBBY – ZWO 2020/2021

Op de eerste Pinksterdag zal een ZWO dienst gehouden worden in onze kerk, onder leiding van Ds. Bob Haanstra.  De werkstukken van de Kerk&Hobby groep, die vorig jaar al gemaakt zijn n.a.v. het thema ZWO, zullen dan ook te bewonderen zijn! In de kerk zal de expositie worden ingericht. Ook in de week na Pinksteren is de kerk (beperkt!) open om de werkstukken te komen bekijken. Er zal ook een verkooptafel worden ingericht met werkstukjes die verkocht mogen worden. De opbrengst hiervan is bestemd voor de school La Tulipe in DR Congo!  Geheel aansluitend bij het onderwerp ZWO! We hopen op een  mooie belangstelling van onze gemeenteleden!  
De expositie is te bekijken  op zaterdag 22 mei en maandag 24 mei t/m zaterdag 29 mei, ’s middags van 14.00 tot 16.00 uur

U bent van harte welkom!

Tentoonstelling in oktober 2020 is niet doorgegaan

 

In verband met de  corona regelgeving

 

 

Om toch nog een aantal werkstukken te laten zien  Hieronder een klein overzicht.

 Als werkgroep denken we erover om in 2021 de expositie alsnog in te richten rondom een ZWO-dienst.

 Nader bericht volgt!

           

 Foto 4 = ontwikkelingssamenwerking

 

 Foto 5 = werelddiaconaat

 

 foto 6 =  zending

 

 

bijgewerkt op okt-2020

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline