Maand: januari 2021
Gemeenteavond ” te beroepen predikant”

Gemeenteavond ” te beroepen predikant”

Gemeenteavond dinsdag 9 februari –  te beroepen predikant In een bijzondere vergadering van de complete kerkenraad is dinsdag 26 januari het advies van de beroepingscommissie ten aanzien van een te beroepen predikant besproken. De kerkenraad was er unaniem van...

Lees meer
Benoeming ouderling

Benoeming ouderling

VAN DE KERKENRAAD Op voordracht van de Werkgroep Pastoraat is in de vergadering van de kerkenraad op donderdag 18 december jl. benoemd tot ouderling mevr. Jannie Kielema-Pastoor,  Steenwijk. Zij vult een bestaande vacature in en wordt ouderling in de buurtschap Tuk,...

Lees meer
FOCUS-TRAJECT OP PAUZE

FOCUS-TRAJECT OP PAUZE

Bij de start van 2021 heeft de Focus Stuurgroep zichzelf de vraag gesteld of de doelstellingen van het Focus Traject voldoende gehaald werden en konden worden. Deze vraag werd extra actueel door de lockdown waarin ons land zit en die naar alle waarschijnlijkheid...

Lees meer
BEGROTING 2021 KERK EN DIACONIE

BEGROTING 2021 KERK EN DIACONIE

In de Brug van december heeft u kunnen lezen dat de begrotingen van de Diaconie en de Kerk vanaf 4 januari 2021 ter inzage ligt. In verband met de Corona maatregelen is de ter inzage legging uitgesteld. Voorlopig hebben wij de ter inzage legging gepland vanaf maandag...

Lees meer
Nieuwsbrief januari 2021

Nieuwsbrief januari 2021

Activiteiten projectgroep ‘Voor schoolkinderen in Mikondo, DRCongo’   Het jaar 2020 ligt achter ons. Een jaar waarin wij als projectgroep en vrijwilligers, niet hebben kunnen doen wat we graag zouden willen. Een aantal activiteiten konden door de beperkingen van de...

Lees meer
Week van Gebed 2021

Week van Gebed 2021

De Raad van Kerken en Missie Nederland samen, organiseren ook dit jaar weer de Week van het Gebed voor de eenheid van christenen. Naast de dienst op zondag 17 januari was het ook een goede traditie om in de diverse kerken van Steenwijk een gebedsuur in de avond te...

Lees meer