Nieuwsbrief januari 2021

Activiteiten projectgroep ‘Voor schoolkinderen in Mikondo, DRCongo’

 

Het jaar 2020 ligt achter ons. Een jaar waarin wij als projectgroep en vrijwilligers, niet hebben kunnen doen wat we graag zouden willen. Een aantal activiteiten konden door de beperkingen van de coronapandemie niet uitgevoerd worden. Te denken valt daarbij aan bijv. de verkopen vanuit pand Zoer (speelgoed, curiosa en pannenkoeken) bij Koningsdag en de Vestingdagen, koek/cake/appeltaart bij de koffie na de diensten van de 1e zondag van de maand.

Hierdoor waren wij meer afhankelijk van giften van gemeenteleden en daarvan zijn ook vele binnengekomen.

Vrijwilligers hebben zich het afgelopen jaar ingezet en toch een mooi bedrag bijeen gebracht voor de school La Tulipe. De opbrengst van 2020 is € 6.004,– (dit is € 3.000,– minder dan in 2019). Als volgt tot stand gekomen: twee keer een collecte (€ 1.320,–); ons deel van de ‘vastenactie’ van de diaconie (€ 134,–); giften (€ 1.173,–); potgrond (€ 593,–); gebak/cake (€ 45,–); verkoopkast in de Klincke (€ 328,–); speelgoed e.a. (€ 210,–); kniepertjes (€ 1.873,–) en statiegeld (€ 328,–).

In december hebben we voor bijna € 250,– aan kaarsen verkocht. Gemaakt uit kaarsrestanten, door de vrijwilligers van de Fonteinkerk in Amersfoort, die ook de school La Tulipe met de opbrengst van acties steunen.

De verkoop van kniepertjes verliep dit jaar anders dan anders, o.a. wegens het niet doorgaan van Dickens in december. In oktober hebben de eerste verkopen al plaatsgevonden vanuit Kerk, Klincke en Nijestede en vanaf eind oktober hebben we bestellingen bij u thuis gebracht. Speciale dank hierbij voor Vereniging OPA, die heeft deze actie gesteund met een bedrag van € 500,–. Uiteindelijk konden we bijna 550 zakjes (á 12 st) verkopen.

 

Wat is er voor de school La Tulipe met onze gelden mogelijk gemaakt?

Mieke Rang vertelt.

“Terugkijkend op 2020 kunnen we dankbaar zijn dat ondanks de complicaties door de pandemie er toch weer ondersteuning voor de school in Mikondo uit uw kring is ontvangen! Terwijl we ons zorgen maakten omdat de geplande activiteiten in Steenwijk niet door konden gaan. Mentaal, emotioneel en praktisch heeft het meeleven positieve gevolgen gehad. We noemen hier met name de Corona-gerelateerde onkosten, zoals de extra wasgelegenheid binnen de school en de waspunten in de wijk Mikondo. Ook de examengelden en schoolmaterialen zijn ervan betaald. Wat is er mooier dan te weten dat het zware werk mede gedragen wordt door u als gemeente.

Was getekend: Mieke Rang, ook namens Papy Kabangu Kaluba (projectleider La Tulipe). Volg ons op www.mikondo.nl .”

 

Projectgroep ‘Mikondo, voor schoolkinderen in DRCongo’: Marit, Tineke, Doetie, Pieter, Margriet, Aly en Ieneke.

 

Iedereen die hieraan mee heeft gewerkt, door arbeid of door het kopen van onze producten, hartelijk dank.

We hopen dat we komend jaar weer op uw medewerking mogen rekenen.

 

Kunt u niet meedoen aan de activiteiten, maar wilt u wel de schoolkinderen steunen? Dan kunt u een financiële bijdrage overmaken naar de bankrekening van taakgroep ZWO o.v.v. ‘schoolkinderen DRCongo’. Rek.nr. ZWO: NL83 RABO 0149 1081 25.

Voor actuele informatie uit Mikondo, kijk dan op de website www.mikondo.nl/