Missionair Gemeente zijn

Werkgroep Missionair Gemeente-Zijn.

 

Doel:

Aansluitend op het door de landelijke PKN gevoerde beleid om de Missionaire taak van onze kerk weer op de kaart te zetten is er door de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Steenwijk besloten een Werkgroep Missionair Gemeente –Zijn in te stellen, die tot taak heeft om het Missionair zijn van deze gemeente gestalte  te geven, door  De gemeente-kerkenraad en werkgroepen  bewust te maken van onze Missionaire opdracht.

Leden:

Fred Boot (voorzitter)                    514746
fredboot47@gmail.com

Martine Lukas                                 512163
ma1234er@hotmail.com

Roelie Stevens                                 517120
roeliestevens@home.nl

Berend Bosma                                517438
Berendbosma@yahoo.com

Mieke Flobbe (Paaszang)             06 -52157008
flobbesmit@kpnplanet.nl

Femmie Volkers                             345533
hvolkers5@kpnmail.nl

 

Taakgroep Paaszangdienst

Elk jaar, op Eerste Paasdag is er om 12.00 uur Paaszang op de Markt.
Deze traditie om samen liederen te zingen is al jaren oud en werd voorheen georganiseerd door de voormalige zondagsschool.
Het is een evenement voor volwassenen, maar waar ook veel kinderen aan meedoen. Opgave is niet nodig.
Taakgroepleden: Mieke Flobbe, Dirk Harsevoort, Femmy Folkers en Brigitte ter Horst.
Contactpersoon: Mieke Flobbe  email: flobbesmit@kpnplanet.nl

Taakgroep Evangelisatiediensten

We werken mee aan twee Evangelisatiediensten
Taakgroepleden: Femmy Volkers

Taakgroep Zingend vanuit de Grote Kerk

We organiseren vier zangdiensten met muzikale medewerking onder het motto: “Zingend vanuit de grote kerk”.
Taakgroepleden: Femmy Volkers, Roelie Stevens, Martine Lukas, Berend Bosma, Fred Boot,

Taakgroep Kerst-Event anders naar Kerst

Tijdens Kerstactiviteiten in de stad met het Kerst-Event “Anders naar Kerst”.
Taakgroepleden: Peter en Bea den Hartog, Harry van Dalfsen, Wim Hultink, Corry Hultink, Mense Dijkstra, Fred Boot,

Taakgroep Zomerzang-avonden

Voor de regio en vakantiegasten vier Zomerzangavonden.
Taakgroepleden: Brigitte Stevens

Taakgroep Vakantie Bijbelclub

Samen met de GKV en NGK , contactpersoon PGS :  Martine Pastoor

Taakgroep Kerstwandeling

Contactpersoon : Janetta Haverman Hetebrij  janetta_h@hotmail.com

 Taakgroep Top 2000

Tegen het eind van het jaar presenteren wij een Top 2000 vanuit de Grote Kerk.
Taakgroepleden: Ds. Marieke Ariesen, Jan Remijnse, Harry van Dalfsen

 Taakgroep Week van Gebed

In de jaarlijkse ‘Week van Gebed voor de eenheid’, die altijd  in januari plaatsvindt,  bidden we samen met leden van andere kerkelijke gemeenten uit Steenwijk. Het thema wordt verzorgd door Missie Nederland in samenwerking met de Raad van Kerken
Contactpersonen: Lia Troelstra 785497            Jos Jansen       520303

Huiskamergesprekken

Vroeger Groothuisbezoeken. Deze worden georganiseerd en gecoördineerd door de ouderlingen in de diverse wijken

Taakgroep Gemeente Groei Groepen

U bent van harte welkom bij een van de Gemeente groei groepen in Steenwijk, Eesveen en Onnaveld.

Afvaardiging naar het Breed Moderamen: Martine Lukas

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline