Mikondo

ZWO-PROJECT “MIKONDO” voor schoolkinderen in DRCongo’.

De school ‘La Tulipe’, opgericht in 2001 door Epi Kaluba, is gevestigd in Mikondo, een grote achterstandswijk in Kinshasa in de Democratische Republiek Congo.
In Nederland is, op initiatief van Mieke Rang en Epi Kaluba, de ‘Stichting Vrienden van Mikondo’ opgericht. Deze stichting werkt nauw samen met de Congolese partnerorganisatie ‘Projets Mikondo’. De school ‘La Tulipe’ en ook een bibliotheek, zijn onderdeel van dit sociaal-cultureel centrum.

Jaarlijks volgen ruim 1200 leerlingen de lessen voor kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs.
Er zijn inmiddels ook diverse vakopleidingen zoals: naaien, houtbewerking, autotechniek, metselen, ict.Na schooltijd volgen volwassenen cursussen, zoals: alfabetisering, Frans, Engels, naaien en boekhouden

Dankzij een aantal trouwe donateurs kan elke maand een vast bedrag aan ondersteuning worden overgemaakt. Ook wordt bijgesprongen bij bijzondere noden. Soms ontvangt de Stichting eenmalige grote giften. Daarmee kan dan bijvoorbeeld het hoognodige onderhoud aan de gebouwen worden bekostigd.
De school draait goed mede dankzij grote inzet van vrijwilligers

Projectgroep ‘voor schoolkinderen in Mikondo, DRCongo’ Marit, Tineke, Greet, Doetie, Pieter, Margriet, Aly en Ieneke.

Kunt u niet meedoen aan de activiteiten, maar wilt u wel de schoolkinderen steunen? Dan kunt u een financiële bijdrage overmaken naar de bankrekening van taakgroep ZWO o.v.v. ‘schoolkinderen DRCongo’. Rek.nr. ZWO: NL83 RABO 0149 1081 25.
Voor actuele informatie uit Mikondo,

voorjaarsacties Potgrond en bij-vriendelijke zadenactie

POTGRONDACTIE, opbrengst bestemd voor het ZWO-project: ‘Mikondo, voor schoolkinderen in DRCongo’.

Dit jaar is er opnieuw de mogelijkheid om uw potgrond en koemest bij ons te bestellen.

Voor informatie, zie het artikel in De Brug van februari. blz 16.

Bestellen kan via e-mail: doetie.kruithof@ziggo.nl of telefonisch 0521-371538.

Komt u in kerk of De Opgang?
Daar liggen bestellijsten waarop u uw bestelling kunt noteren.
Bestellen kan tot uiterlijk dinsdag 7 maart 18.00 uur.

We brengen op zaterdag 18 maart de bestelling bij u thuis.  Doet u ook mee?

 

BIJ-VRIENDELIJKE ZADENACTIE tijdens de veertigdagentijd.

Keuze uit: drie verschillende mengsels, met elk meer dan twintig verschillende bloemsoorten:

  • een bijenmengsel,
  • een vlindermengsel
  • een kindertuinmengsel.

De zaden zijn afkomstig van Douma Zaden in Bergum.

Prijs: één zakje kost €2,50, drie zakjes kosten €7,00.

Bestellen: via e-mail naar koobderoo@gmail.com o.v.v. “Zadenactie diaconie” of door ‘s avonds tussen 19.30-21.00 uur te bellen naar 06-22374277.
Bij bestelling doorgeven: naam, adres, postcode, mengselkeuze en aantal zakjes. Bestellen kan t/m maandag 27 maart a.s.                                           Afleveren: in de week van maandag 03 april t/m  zaterdag 08 april                                                                     (grote bestellingen op verzoek eerder).

Zie voor nadere informatie over deze actie het artikel in De Brug van februari (blz.10). De opbrengst van de zadenactie wordt dit jaar geschonken aan twee doelen.

Doel dichtbij: paasattentie voor de mensen die in aanmerking kwamen voor een kerstattentie en van wie de leefomstandigheden in deze tijd erg  moeilijk  zijn geworden
Doel veraf: de school La Tulipe in DRCongo.

Activiteiten projectgroep Mikondo

Activiteiten projectgroep ‘Voor schoolkinderen in Mikondo, DRCongo’

 

Het jaar 2022 ligt achter ons. Een jaar waarin wij als projectgroep en vrijwilligers ons best hebben gedaan om gelden te genereren voor de school La Tulipe.

Vele vrijwilligers hebben zich het afgelopen jaar ingezet en een mooi bedrag bijeengebracht. De opbrengst van 2022 is € 10.528,–.

Deze opbrengst is als volgt tot stand gekomen: twee keer een collecte (€ 1.316,–); ons deel van de acties in de 40-dagentijd van de diaconie (€ 623,–); giften (€ 879,– waaronder € 530,– specifiek voor de stormschade van maart); potgrond (€ 567,–); verkoopkast in de Klincke (€ 320,–); speelgoed en curiosa vanuit pand Zoer (€ 1.611,–); pannenkoeken Koningsdag en Vestingdagen (€ 987,–); kniepertjes (€ 3.762,–) en statiegeld (€ 462,–).

In december hebben we voor bijna € 400,– aan kaarsen verkocht (met een verdubbelaar in Amersfoort was onze opbrengst € 800,–). Kaarsen gemaakt van kaarsrestanten, door vrijwilligers van de Fonteinkerk in Amersfoort, die ook de school La Tulipe met de opbrengst van acties steunen (de verkoop in Amersfoort was € 6.500,– verdubbeld tot € 13.000,–).

De verkoop van kniepertjes is in 2022 erg hoog, het gevolg van de vele verkoopmogelijkheden die ons aangereikt werden. Begonnen bij Koningsdag en de Vestingdagen, met in het laatste kwartaal o.a. verkopen vanuit Kerk, Nijestede, tijdens de Kerstmarkt van de FancyFair vanuit de Klincke, Winterfair, Open Dag 25 november, bij de Kerstnachtdiensten en vanaf eind oktober hebben we ook bestellingen bij u thuisgebracht. Uiteindelijk konden we ruim 1500 zakjes (á 12 st) verkopen.

Met onze arbeid konden we een belangrijk fundament leggen voor het schoolwerk van La Tulipe. Kinderen die zonder onze hulp geen toegang tot onderwijs krijgen, omdat de familie de schoolkosten niet kan betalen. En kosten waarvoor o.a. via fondsen geen middelen te verkrijgen zijn.

 

Van de Stichting Vrienden van Mikondo kregen we het volgende overzicht van de bestedingen van onze gelden:

In mei voor rapporten (€ 1.900,–) en een deel van de eindexamens (€ 1.100,–).
In juni voor de afsluiting van de kleuterschool met een brevet en een maaltijd (€ 600,–) en een deel van het maandgeld.
In augustus de 1e termijn van de verzekeringen van leerlingen (€ 1.600,–)
en verplichte documenten voor leerlingen bij de start van het schooljaar (€ 1.050,–).

In september 2e termijn van verplichte afdrachten, waaronder verzekeringen (€ 3.400,–).

En tot slot in december benodigdheden voor de naaischool (€ 800,–).

Iedereen die hieraan mee heeft gewerkt, door arbeid (van de vele vrijwilligers) of door het kopen van onze producten, heel hartelijk dank.

We hopen dat we komend jaar weer op uw medewerking mogen rekenen.

Projectgroep ‘Mikondo, voor schoolkinderen in DRCongo’: Marit, Tineke, Doetie, Pieter, Margriet en Ieneke.

Kunt u niet meedoen aan de activiteiten, maar wilt u wel de schoolkinderen steunen? Dan kunt u een financiële bijdrage overmaken naar de bankrekening van taakgroep ZWO o.v.v. ‘schoolkinderen DRCongo’. Rek.nr. ZWO: NL83 RABO 0149 1081 25.

Voor actuele informatie uit Mikondo, kijk dan op de website www.mikondo.nl.

 

N.B. Heeft u kaarsrestanten?
Lever ze in bij De Opgang, daar staat een doos.
Dan kunnen ze volgend jaar in Amersfoort gebruikt worden om opnieuw kaarsen te maken.

Papy Kabangu Kaluba

NIEUWS UIT/OVER MIKONDO!


Vanuit zijn woonplaats Parijs, vertrekt Papy Kabangu Kaluba op korte termijn weer naar Mikondo.
Deze dagen is hij in Steenwijk, speciaal om te bedanken voor alle steun die er vanuit onze Protestantse Gemeente is voor de school La Tulipe.
Na de dienst, tijdens het koffiedrinken is er voor belangstellenden gelegenheid hem te ontmoeten en te spreken over de actuele situatie op de school.
U weet het toch nog wel? Hij is de bezielende leider van het Project voor schoolkinderen in Mikondo, DRCongo.

 

Hier bevindt u zich:
Home » Home » Activiteiten » Mikondo

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline