Mikondo

ZWO-PROJECT “MIKONDO” voor schoolkinderen in DRCongo’.

De school ‘La Tulipe’, opgericht in 2001 door Epi Kaluba, is gevestigd in Mikondo, een grote achterstandswijk in Kinshasa in de Democratische Republiek Congo.
In Nederland is, op initiatief van Mieke Rang en Epi Kaluba, de ‘Stichting Vrienden van Mikondo’ opgericht. Deze stichting werkt nauw samen met de Congolese partnerorganisatie ‘Projets Mikondo’. De school ‘La Tulipe’ en ook een bibliotheek, zijn onderdeel van dit sociaal-cultureel centrum.

Jaarlijks volgen ruim 1200 leerlingen de lessen voor kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs.
Er zijn inmiddels ook diverse vakopleidingen zoals: naaien, houtbewerking, autotechniek, metselen, ict.Na schooltijd volgen volwassenen cursussen, zoals: alfabetisering, Frans, Engels, naaien en boekhouden

Dankzij een aantal trouwe donateurs kan elke maand een vast bedrag aan ondersteuning worden overgemaakt. Ook wordt bijgesprongen bij bijzondere noden. Soms ontvangt de Stichting eenmalige grote giften. Daarmee kan dan bijvoorbeeld het hoognodige onderhoud aan de gebouwen worden bekostigd.
De school draait goed mede dankzij grote inzet van vrijwilligers

Projectgroep ‘voor schoolkinderen in Mikondo, DRCongo’ Marit, Tineke, Greet, Doetie, Pieter, Margriet, Aly en Ieneke.

Kunt u niet meedoen aan de activiteiten, maar wilt u wel de schoolkinderen steunen? Dan kunt u een financiële bijdrage overmaken naar de bankrekening van taakgroep ZWO o.v.v. ‘schoolkinderen DRCongo’. Rek.nr. ZWO: NL83 RABO 0149 1081 25.
Voor actuele informatie uit Mikondo,

Talentenactie in de 40 dagentijd 2022

Protestantse Gemeente te Steenwijk     Diaconie

TALENTENACTIE DIACONIE in de 40-dagentijd voor vier goede doelen.

U kunt de opbrengst van de ‘werkzaamheden’ voor de talentenactie inleveren. Graag in een envelop met daarin ook vermeld wat er gedaan is om tot het bedrag te komen. Inleveren kan in de kerk, bij de diaken(en). Overmaken naar bankrekening van de diaconie kan ook: NL49RABO0685 1147 32, t.n.v. Diaconie PGS o.v.v. talentenactie. Is het nog niet gelukt om het werk uit te voeren, dan kan de opbrengst de komende weken nog overgemaakt worden naar de diaconie.

Tussenstand na zondag 17 april: € 1.775,– (hier komt de opbrengst van de zadenactie nog bij. De opbrengst is voor vier diaconale doelen: 1) SAVE van Kerk in Actie, 2) de school La Tulipe in DRCongo, 3) World Servants Steenwijkerland en 4) Stichting Voedselbank Steenwijkerland.

File name : pp-13-maart-Talenten-en-Zadenactie-diaconie.pdf

 

Talentenactie in de 40 dagentijd 2022

 

Van de diaconie: talenten- en zadenactie in de 40-dagentijd.

 

De afgelopen periode is er druk gewerkt door velen om het bedrag van de ontvangen talentenkaart (met 1, 2 of 5 euro munten) te vermeerderen.

In navolging van Mattheus 25 waarin Jezus een beroep doet op de mensen om hun talenten te delen. Wat zouden wij kunnen betekenen voor een ander met ons talent?

We hebben een fotoshoot gehad en genoten van overheerlijke koek en koekjes van de BTD-jongeren. Hun activiteiten hebben inmiddels ruim€ 400,– opgebracht.

Geweldig mooi resultaat jongelui!

Er is met een 3D printer een object gemaakt en daarna te koop aangeboden en verkocht: opbrengst € 150,–.

Bent u aan het klussen geslagen, of een andere activiteit en is de klus geklaard?

Dan kunt u op zondag de opbrengst inleveren bij de ingang van de kerk, daar staat een ‘kerkgebouw’ waarin het achtergelaten kan worden.

Ook is er wel een diaken aanwezig om af te geven.

Graag in een envelop met daarin ook vermeld wat er gedaan is om tot het bedrag te komen.

Overmaken naar bankrekening van de diaconie kan ook: NL49 RABO 0685 1147 32, t.n.v. Diaconie PGS o.v.v. ‘talentenactie’.

 

Zadenactie.

Gedurende de actieperiode konden BIJ-vriendelijke bloemzaden gekocht worden, waarmee de vier goede doelen gesteund werden en een bijdrage geleverd werd aan de instandhouding van de natuur. Net als vorig jaar hebben veel gemeenteleden zaden gekocht. In de loop van het jaar kunnen zij genieten van prachtige bloemen.

De opbrengst van beide acties is voor vier diaconale doelen: SAVE van Kerk in Actie, de school La Tulipe in DRCongo, World Servants Steenwijkerland en Stichting Voedselbank Steenwijkerland.

Heel hartelijk dank namens de diaconie en de vier goede doelen,

Thecla de Graaf, Marian de Vries, Koob de Roo (zadenactie) en Doetie Kruithof

 

Hierna een paar voorbeelden van activiteiten.

Op zondag 10 of 17 april kunt u de opbrengst van uw actie inleveren. Het zou leuk zijn om een briefje in de envelop te vinden met uw actie. Meer weten?

Bel of mail gerust. We zijn benieuwd naar verhalen, foto’s en filmpjes.

Namens de diaconie een talentvolle actie toegewenst,
Marian de Vries (tel. 06-23657146 of mail: marian.ritsema@outlook.com),
Doetie Kruithof (doetie.kruithof@ziggo.nl)
en Thecla de Graaf ( thecla.degraaf@accrete.nl)

Potgrondactie 2022

 

POTGRONDACTIE, bestemd voor het ZWO-project: ‘Mikondo, voor schoolkinderen in DRCongo’.

Dit jaar is er opnieuw de mogelijkheid om uw potgrond en koemest bij ons te bestellen.
Voor informatie, zie het artikel in De Brug van februari.  blz. 18

Bestellen kan via e-mail: doetie.kruithof@ziggo.nl of telefonisch 0521-371538.

Komt u in kerk of De Klincke? Daar liggen bestellijsten waarop u uw bestelling kunt noteren. Bestellen kan tot uiterlijk dinsdag 1 maart 18.00 uur.

We brengen op zaterdag 12 maart de bestelling bij u thuis.

Doet u ook mee?

Talentenactie Diaconie

Talentenactie diaconie in de 40-dagentijd voor vier goede doelen.

Vandaag gaat de talentenactie van start. U krijgt bij het verlaten van de kerk een kaartje met daarin € 1,–, € 2,– of € 5,–.

De bedoeling hiervan is dat u dit bedrag gaat vermeerderen, bijvoorbeeld d.m.v. het uitvoeren van klusjes (tuin/behangplakken/verven enz.) of iets creatiefs maken en verkopen (bloemschikken/kaarten/cake/taart enz.).

Voor meer informatie zie pag. 13 van De Brug van februari (en binnenkort van maart) en de flyer die u bij het kaartje krijgt.

Heeft u een klus die u graag gedaan wilt hebben, dan zullen we proberen om ‘vraag en aanbod’ bij elkaar te brengen. Neem daarvoor contact op met Marian de Vries (tel. 06-23657146 of e-mail marian.ritsema@outlook.com). Of neem uw vraag mee naar de kerk en geef het af bij een diaken. Afhankelijk van de reacties plaatsen we mogelijk een ‘prikbord’ waarop alle klussen verzameld worden en iemand die een klus zoekt, hiermee in contact kan komen met een vrager.

 

Van de Diaconie: BIJ-vriendelijke zadenactie – doe ook weer mee!

Er is keuze uit drie verschillende mengsels met elk meer dan twintig verschillende bloemsoorten: een Bijenmengsel, een Vlindermengsel en een Kindertuinmengsel. De zaden worden geleverd door Douma Zaden in Burgum.

VAN DE DIACONIEBIJvriendelijke zadenactie – doe ook weer mee!

Kosten: één zakje kost €2,50, drie zakjes kosten €7,00.

Bestellen: via e-mail naar koobderoo@gmail.com o.v.v. “Zadenactie diaconie” of door ‘s avonds tussen 19.30-21.00 uur te bellen naar 06-22374277.

Bij bestelling doorgeven: naam, adres, postcode, mengselkeuze en aantal zakjes.

Aflevering: in week 15 (indien mogelijk al eerder).

Bestellen kan t/m zaterdag 02 april a.s.

 

Zie voor nadere informatie over deze actie het artikel in De Brug van februari (blz 17). De opbrengst van de zadenactie wordt geschonken aan vier diaconale doelen: 1) SAVE van Kerk in Actie, 2) de school La Tulipe in DRCongo, 3) World Servants Steenwijkerland en 4) Stichting Voedselbank Steenwijkerland.

Hier bevindt u zich:
Home » Home » Activiteiten » Mikondo

Mikondo berichten

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline