Info kerkdienst

Kerkdiensten

Zondagen

Steenwijk:
Op zondagmorgen om 9.30 uur en op de eerste zondag van de maand op zondagavond om 19.00 uur.
Wilt u weten wanneer er Kerkdiensten zijn klik even

Onnaveld
Op zondagmorgen om 9.30 uur in de kapel “Eben-Haëzer”, Meppelerweg 212.

Eesveen
Op zondagmorgen om 10.45 uur in de kapel “de Ontmoeting”, Jonkheer v. Karnebeeklaan 13.

 

Koffiedrinken

  • Na de morgendienst in de Grote Kerk en Onnaveld is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken.
  • In Eesveen  is er op de eerste zondag in de nieuwe maand koffiedrinken na de dienst.

 

  • Voor rouw-, trouw-, en doopdiensten wordt u verzocht contact op te nemen met de betreffende predikant.
  • In de maanden juli en augustus worden op de woensdagen om 12.00 uur vestingfeestdiensten gehouden in de Grote Kerk

 

 

 

 

Kerkelijke uitvaart

Wanneer er een gemeentelid is overleden zal er over het algemeen voor gekozen worden dat er een kerkelijke uitvaart plaats vindt.
Een kerkelijke uitvaartdienst is altijd een dienst onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, weliswaar op initiatief van de familie.
Daarom is in die situatie de eigen wijkpredikant altijd eerst verantwoordelijk. Uitgangspunt is dat hij/zij de dienst leidt. Ook de eigen ouderling is daarin verantwoordelijk.
Soms kan er een reden zijn om iemand anders te vragen voor een uitvaartdienst.
Dat moet dan wel iemand zijn die volgens de spelregels van onze Protestantse Gemeente bevoegd is om kerkdiensten te leiden. Maar in alle gevallen kan dat alleen wanneer er vooraf, door de familie zelf, en dus niet door de beoogde voorganger, instemming is gevraagd van de eigen wijkpredikant.
Het is van groot belang dat voordat het tijdstip van de uitvaart wordt vastgesteld er eerst contact plaats vindt met de wijkpredikant. Alleen in overleg tussen de familie en de predikant kan het tijdstip van de uitvaart worden bepaald.
Alle diensten die gehouden worden in de Grote Kerk worden uitgezonden via internet (www.pkn-steenwijk.nl onder ‘Home/Kerkdienst/ Kerk TV’).
 

Kerkelijk huwelijk

De kerkelijke bevestiging van een huwelijk dient minimaal zes weken van tevoren te worden aangevraagd bij de eigen wijkpredikant. Een kerkelijke huwelijksbevestiging vindt altijd plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, weliswaar op initiatief van het bruidspaar.
Uitgangspunt is dat de eigen wijkpredikant de dienst leidt. Ook de eigen ouderling is daarin verantwoordelijk.
Wanneer een bruidspaar in bijzondere omstandigheden liever een andere voorganger heeft, dan kan dit alleen na instemming van de eigen wijkpredikant. Het moet dan wel gaan om iemand die volgens de spelregels van onze Protestantse Gemeente bevoegd is om kerkdiensten te leiden.
Alle diensten die gehouden worden in de Grote Kerk worden uitgezonden via internet  (www.pkn-steenwijk.nl onder ‘Home/Kerkdienst/ Kerk TV’).
Voor leden van onze Protestantse Gemeente hoeft er geen huur te worden betaald voor een kerkelijk huwelijk. Uiteraard zijn er wel de kosten voor de organist, de liturgieën, etc.
De collecte is bestemd deels voor de kerk, deels voor de diaconie.

Gebruikelijk is dat bij uitvaart en huwelijk het orgel bespeeld wordt door eigen organisten van de Protestantse Gemeente te Steenwijk. Er bestaat een verdeling van dienstdoende organisten voor de dagen van de week. Deze is bekend bij alle predikanten.
Contacten hierover verlopen altijd via de predikanten van de Protestantse Gemeente te Steenwijk.

Hier bevindt u zich:
Home » Home » Kerkdienst » Info kerkdienst

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline