Pastoraat

Werkgroep Pastoraat 

WERKGROEP PASTORAAT
Leden van de werkgroep:
Dhr. B. Tissinghvoorz.06-12165832
Dhr. J. Remijnse secr.06-48228899
Ds. M Ariesen-Holwerda344177 of 06-53713891
Mevr. L. Troelstra785497
Mevr. M. Tissingh577525
Dhr. H. Kroes850933
Mevr. A. Brus06-40587846
Dhr. H. Volkers345533
Mevr. G. Quist, Driestoel 29524262
Mevr. H. Maring, Het Schar 4515213

Taakkgroep predikanten:

Wijk 1

Pastorale zorg wijk 1  Pastor:Marijke Landlust Westercluft 30 8332 AD STEENWIJK
tel. 06 – 2898 3126

email:marijkelandlust@pkn-steenwijk.nl

 

Wijk 2

– Cluster 2,1–Pastor:Marijke Landlust Westercluft 30 8332 AD STEENWIJK
tel. 06 – 2898 3126

email: marijkelandlust@pkn-steenwijk.nl

– Cluster 2,2 – Ds.M. Ariesen-Holwerda Meidoornstraat 15 0521 344177/0653713891

Wijk 3

Ds. Marieke. Ariesen-Holwerda  Meidoornstraat 15, 8331 NB STEENWIJK tel. 344177  / 06 – 5371 3891

email: dsmariekeariesen@pkn-steenwijk.nl

Seniorenpastoraat

Pastor mw. Marijke Landlust

Westercluft 30 8332 AD STEENWIJK tel. 06 – 2898 3126

email:marijkelandlust@pkn-steenwijk.nl

PASTORALE ZORG WIJK 1:

Pastor:Marijke Landlust Westercluft 30 8332 AD STEENWIJK
tel. 06 – 2898 3126

email:marijkelandlust@pkn-steenwijk.nl

Cluster 1.1 – Centrum/Oostwijken/De Gagels

Ouderling:

dhr. H. Kroes,  06-21 800 578

SECTIE A

Centrum stad: Weemstraat,Brouwerstraat, Woldprommenade Korte Woldpromenade, Neerwoldstraat, Kerkstraat, Gasthuisstraat, Kalverstraat, Onnastraat, Koningstraat, Oosterstraat, Markt, Doelenstraat, Waagstraat, Vrouwenstraat, Molenstraat, Molenwal, Scholestraat, Kornputsingel

PCD:       mevr. A. Driessen,     06-11002532

SECTIE F

Oostwijken: Bentingestraat, Markestraat, Rijssstraat, Braurinckstraat, Winterstraat, Preistingestraat, Olde Wheemestraat, Slingerbos, Balterstraat, Poortersplein, Cueperstraat.

PCD:      mevr. C. van Soeren    06 30507877

SECTIE G

De Gagels 1: Burg. Voetelinkstraat , H.de Vroomestraat, W.van Engenstraat, W.v.d.Veerstraat, H.S.Schralestraat, Dr.Kosterstraat, Pres. Kennedystraat, Gagelsweg.

PCD:     mevr. B. Oostmeyer        522638
              mevr. T. Lugtmeijer         516581

SECTIE H

De Gagels 2: Dr. Dreesstraat, Ir. Luteynstraat, D.v.d.Schuerenstraat, D.van Twiststraat, De Tippe, Troelstrastraat, Thorbeckestraat, Schaepmanstraat, P.J.Oudstraat, Meppelerweg <176.

PCD:      mevr. C. van Soeren            06 30507877

mevr. W. Sanders de Romijn

Cluster 1.2 – Oostermeenthe/Eesveen

Ouderling:  sectie :B,C,D en E

dhr. A. Tissingh, 0521- 577525

1.2 SECTIE B

Oostermeenthe 1: Waardeel en Dieptol, Eesveenseweg tot A32.

PCD:    vacant

1.2 SECTIE C

Oostermeenthe 2: Het Schar en Koterhoek

PCD:      mevr. H. v.d. Sluis    515771

mevr.H. Hielkema    513627

1.2 SECTIE D

Oostermeenthe 3: Westercluft en Herenslagen

PCD:      mevr. S. Stel        512421

              mevr. Smit           513739

1.2 SECTIE E

Oostermeenthe 4: De Rikking en Oostercluft

PCD:        mevr. R.v.Ek             516929
                mevr. D. Bergsma   515949

.2 SECTIE I

Ouderling:  mevr. W.M.J. Tissingh 0612516969

Eesveen, Nijensleek, de Bult: Binnenweg, Bleekersbrink, Bultweg, Dwarsweg, Eesveenseweg, Mr. Gerritsweg, Gierwal, Holslootbrink, v.Karnebeeklaan, Polderweg, De Wulpen, Hoofdweg, Onderduikersweg, Duivenslaagte.

PCD:

contactadres     mevr. W.M.J. Tissingh    0612516969

mevr. G. Hornstra         577266

mevr. A. Veenstra          577206

mevr. F. Volkers             345533

mevr. M. Bennen,           515958

mevr. F. Cupido,             277257

mevr. G. de Vos              597101

mevr. M. Kroeze,            577335

PASTORALE ZORG WIJK 2:

 

Cluster 2.1 -Woldmeenthe/Torenlanden/Tuk

Pastorale zorg wijk 2 

Pastor:Marijke Landlust Westercluft 30 8332 AD STEENWIJK  tel. 06 – 2898 3126

email:marijkelandlust@pkn-steenwijk.nl

Ouderling:
dhr. H Volkers,   0521-345533

2.1 SECTIE A

Woldmeenthe 1: Buitengracht, J.v.Oldebarneveldsingel, Het Garnizoen, Willem Lodewijkhof, J.v.Nassauplantsoen, Prins Mauritshof, Stadhouderskade.

PCD:       dhr. H.W. Janssen          514028

 mevr. A.M. Boot             514746

 

2.1 SECTIE B

Woldmeenthe 2: Het Bolwerk, Magistraat, De Schildwacht, Schoutambt, De Poterne, De Burcht, Raadssingel, Het Ravelijn, Rentmeester.

PCD:           dhr. S.E.Huismans         524124
                   mevr. J.Huismans           524124

2.1 SECTIE C

Torenlanden: Dr. B.ten Broeckestraat, E.Hiddingstraat, Fledderusstraat, H.de.Vos v. Steenwijckstraat, Mr. Z. ter Steeghestraat, H.van Swinderenstraat, Capellekade, Mr. H. Tuttelstraat, H.G.Reinenstraat, N. ter Maetstraat, M. Kiersstraat.

PCD:          mevr. A. Freriks,    06 – 37317737
                  mevr. A. Reijenga,  06 – 20966659
vacature

Cluster 2.1.1 – Centrum NS /Tuk

 

 Ouderling:   dhr. H Volkers,      0521-345533
                           mevr. J. Kielema,  06-29078707

2.1.1 SECTIE D

Centrum NS: Krimweg, Looijersgracht, J.H.Tromp Meesterstraat, Noordersingel, Noordwalhof, Stationsstraat, Tramlaan, W.de Zwijgerstraat, Vrijthof, Prinsenhoven, G.Borgesiusstraat.

PCD:    mevr. W. Piest        524096
             vacature

 

2.1.1 SECTIE E

Tuk: Achterveld, Bakkersveld, Bergsteinlaan, Boomsluiters, Hummelingen, Remmelingen, Hooidijk, Markehof, Oldenhof, Spitzen, ter Zwege, Bergweg, Berg en Bos, Steendijk, Oosterhoek, Tukseweg

PCD:    mevr. G. Berghuijs
             dhr.en mevr. Dedden,          522999
             mevr. M. Plomp                     750788
             mevr. M. Kuindersma

 

 

PASTORALE ZORG WIJK 2:

 

Cluster 2.2 -Steenwijkerdiep/Bloemenbuurt/Steenwijk-West/Zuidveen/Onna

Ds. Marieke. Ariesen-Holwerda   Meidoornstraat 15   8331 NB  STEENWIJK
tel. 344177 / 06 – 5371 3891   email:dsmariekeariesen@pkn-steenwijk.nl

Ouderling: vacant

 

2.2 SECTIE F

Steenwijkerdiep: Capellestraat, Dolderweg, Ged. Turfhaven, Produktieweg, Tukseweg (tot brug), Steenwijkerdiep, Houthaven.

PCD:      mevr. B. Flokstra              515264
               mevr. J.M. Jansen             520303

 

2.2 SECTIE G

Steenwijk West 1: H.Kropstraat, A.v.Olphenstraat, Stokvisstraat, v. Speykstraat, J.Steenstraat, P.Krugerstraat, P.Heinstraat, de Ruyterstraat, J.v.Riebeeckstraat, F.Halsstraat, Rembrandtstraat, P.C.Hooftstraat, J.Catsstraat, Potgietersstraat.

PCD:

(contactadres)    mevr. J. van Eerten         516944
                              mevr. A.J.M. Hetebrij      511697

2.2 SECTIE H

Steenwijk West 2 + Groot Verlaat: Aastraat, Parkstraat, Kanaalstraat, Verlaat, Verlaatseweg, Bilderdijkstraat, Vondelstraat, v.Goghstraat, Vestdijkhof, Vermeerstraat, Gasthuislaan > 84, Broekslagen, Elzenbroek, Koematen, Korte Venen, Oevers, Veenderij, Wheermaten.

PCD: vacant

(contactadres)    mevr. J. van Eerten      516944

2.2 .sectie I

Bloemenbuurt: Anjelierstraat, Acaciastraat, Bloemstraat, Rozenstraat, Tulpstraat, Gasthuislaan < 84, Irisstraat, Lijsterbesstraat, Meidoornstraat

PCD:      mevr. W. Harsevoort      511075

 2.2 SECTIE J

Zuidveen:De Kim, Leemkoele, Schoolweg, H.Wichersweg, Zuidveenseweg, Overegge, Langesloot, De Auken, Dwarssloot Oost, Burg. Stroinkweg (Zuidveen),

Pastoraal werker

Marijke Landlust Westercluft 30 062893126

PCD:      mevr. G.A. Veurman  518397
              mevr. M. Hofman       512245
              mevr. A. Raggers.       516001

2.2 SECTIE K

Onna: Achterweg, Bootmansweg, Hoge Kampbosweg, Parallelweg, Steenakkers-oost, Meppelerweg>176, Bedelaarspad.

Toegevoegd: Havelte, Darp en Wapserveen.

PCD:        mevr. A. ten Veen             510186
                mevr. H.T. Schoemaker   512344
                mevr. W. Spin                    517527

PASTORALE ZORG WIJK 3:

 

Cluster 3.1- Nieuwe Gagels/Kallenkoterallee/Kornputkwartier

Pastorale zorg wijk 3 Ds. Marieke. Ariesen-Holwerda . Meidoornstraat 15   8331 NB  STEENWIJK
tel. 344177 of 06 – 5371 3891   email:dsmariekeariesen@pkn-steenwijk.nl

Ouderling:

dhr. J. Remijnse,  06-48228899

3.1 SECTIE A

Nieuwe Gagels 1: Moeraslanden, Veenlanden, Oeverlanden, Rietlanden, Stuwwal, Stroomdal, Nieuwe Gagels. Achterslagen.

PCD:

mevr. B. van Eerten      515504
mevr. J. Robbertsen      513861
mevr. E. Beugelink        515251
dhr. G.J. Ros                   514576

 

3.1 SECTIE B

Nieuwe Gagels 2: De Dissel, Het Eemter, Het Haarspit, De Zende, De Bascule, De Beugel, De Wanne, De Welhaak, De Wiende, De Teeme, De Wiezeboom, De Strekel, Het Eenspan.

PCD:

mevr. M Westerbeek    516124
mevr. J.E. v.d. Berg        517760
mevr. H. van Osselen   510216
mevr. A. Weijs                514513
vacature

3.1 SECTIE C

Kallenkoterallee + Paddenpoel: Kallenkoterallee (even+oneven), Dopheide, Kraaiheide, Steenakkers, Struikheide.

PCD:      mevr. R. Valstar,    522184

3.1 SECTIE K

Kornputkwartier, bijbehorende straten

PCD:         dhr. A en mevr. D. Post,         06-13767207
                  mevr. B.D. v.d. Pol,                  06- 26094327

Cluster 3.2-De Beitel/Clingenborgh/Kallenkote/
buitengebieden (Giethoorn-Willemsoor

Ouderling:     mevr. A. Brus       06-40587846

PCD                 mevr. N. Boxum, 0521-511552

 

3.1 SECTIE D

De Beitel 1: Pr. Beatrixstraat, Pr. Bernhardstraat, Emmastraat, Pr.Christinastraat, Looweg, Pr.Margrietstraat, Pr. Irenestraat.

 PCD:          mevr. E. Doeve   511259

3.1 SECTIE E

De Beitel 2: Julianastraat, Kampstraat, Oostwijkdwarsstraat, Oostwijkstraat, 2e Oostwijkstraat, Wilhelminastraat, Westwijckstraat, Lijnbaan.

 PCD:          mevr. N. Boxum,           511552
                   mevr. G. Timmer           514622 

3.1 SECTIE F

Clingenborgh 1: Akkerplein, Appelhofshoeve, Buddenakker, Dijnselakker, Onnaweg, Koningsland, Hofjes, Havinkakker, Storrenhoeve, Wendakker, Oyershoeve (even nrs.).

PCD:          mevr. J.B. Koolma          518799
                  mevr. Verwoerd             345405

 

3.1 SECTIE G

Clingenborgh 2: Nw. Onnastraat, Paasweide, Sangerland, Driestoel, Haagswold.

PCD:          mevr. W. Bolding          510766
                   mevr. K. Kroes              514493
                   mevr. M. Kroes             510647

3.1 SECTIE H

Kallenkote: Gruttoweg, Kallenkote, De Wulpen

PCD:          mevr. L. Middeldorp      06-10264561
                  mevr. F. Huisman           510784

3.1 SECTIE I

Buitengebieden: Giethoorn, Scheerwolde, Nijeveen, De Blesse, Willemsoord, Witte Paarden, Basse, Steenwijkerwold, Oldemarkt, Baars, De Pol.

PCD:   Ouderling  mevr. A. Brus     v Gedeelte Giethoorn   06-40587846

Pastorale medewerkers , anders dan PCD:

 

mevr. H. Maring,     515213

mevr. G.Quist,         524262

 

 

  SENIORENPASTORAAT:

 “De Meenthehof”                               de Meenthehof

Pastor:Marijke Landlust Westercluft 30 8332 AD STEENWIJK
tel. 06 – 2898 3126 email:marijkelandlust@pkn-steenwijk.nl

pastoraal medewerker                 mevr. H. Maring   515213

PCD:  dhr. J.C. Maring,                 515213

mevr. M.T .Dekker,           511860

mevr. Y. Holthof,              320012

mevr. H.E. Kramer,          516600

mevr. D. v.d. Zwaag,        510832

mevr. W. van Bemmel,    515408

mevr. S. Waas,                  852253

mevr. T. v.d. Ploeg           513762

“Nijenstede”              J. Bogermanstraat 1              537137

Pastor: Marijke Landlust Westercluft 30 8332 AD STEENWIJK
tel. 06 – 2898 3126 email:marijkelandlust@pkn-steenwijk.nl

Ouderling       mevr. L. Troelstra,        785497

PCD   mevr. G. v.d. Zee,            512919

mevr. E.M. Beugelink,     515251

mevr. A.M. Boot,              514746

mevr. L.L. v.d. Broek,      854659

mevr. L.J. Timmerman,   342827

mevr. C. Hultink,              520871

mevr. W.F. Werkman,      511946

dhr. N. van Wijde,             854324

mevr. A. Kiekebos,            515104

mevr. S. van Andel,           511178

mevr.A. Bolhuis                 514641

“Zonnekamp” ,               Oyershoeve 1                     536536

Pastor :Marijke Landlust Westercluft 30 8332 AD STEENWIJK
tel. 06 – 2898 3126 email:marijkelandlust@pkn-steenwijk.nl

Ouderling:  mevr. L. Troelstra     785497

PCD:     mevr. H. Schoemaker                  512344
              mevr. E. Doeve                              511259
              mevr. A. Smit                                 513739
              mevr. G. v.d Meer                         511549
              mevr. A Tjeerdema,                      513147
              dhr. S. Troelstra,                           785497
              mevr. F. Huisman,                        510784

 

Wooncentrum

“Hildo Krop”   en “Grachtveste”         Hogewal 34      0900- 1234996

Pastor: Marijke Landlust Westercluft 30 8332 AD STEENWIJK
tel. 06 – 2898 3126 email:marijkelandlust@pkn-steenwijk.nl

“Irisflat”                   Irisstraat                        088-6162000

Pastor: Marijke Landlust Westercluft 30 8332 AD STEENWIJK
tel. 06 – 2898 3126 email:marijkelandlust@pkn-steenwijk.nl

 

 

Bezoekproject

Mensen kunnen zich melden om een bezoekje aan een gemeentelid te brengen of om bezoek te ontvangen.
U kunt dit melden bij

Hr. B. Tissingh       0612165832

 

 

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline