Pastoraat

Werkgroep Pastoraat

Werkgroep Pastoraat

Leden van de werkgroep:.

voorzitter Dhr. A. Tissingh                                            0612165832
secretaris / notulist dhr. JRemijnse                             0648228899
Mevr. J.v.Eerten, taakgr. PCD                                        516944
mevr. Y.Holthof, taakgr. PCD                                        320012
Ds. b. Haanstra, adviseur en technisch voorzitter    0519-347439
mevr. S Hetebrij past,werker                                        513616
Mevr L.Troelstra                                                              785497
Mevr .  M. Tissingh                                                          577525
dhr. H. Kroes                                                                    850933
mevr. A. Brus                                                361884 of 06-40587846
Dhr H Volkers                                                                  345533
Mevr. G. Quist,                                                                 524262
mevr. H. Maring,                                                              515213
mevr. H. Scholten,                                                           516329

Taakgroep predikanten:

Wijk 1

Ds. Bob.Haanstra

Skipsfeartsein 8, 9123 JS Metslawier      0519-347439  mobiel 06-40162866

dsbobhaanstra@pkn-steenwijk.nl

Wijk 2

– Cluster 2,1– Ds Bob. Haanstra

– Cluster 2,2 – Ds. Marieke. Ariesen-Holwera

Wijk 3

Ds. Marieke. Ariesen-Holwera

Meidoornstraat 15, 8331 NB STEENWIJK tel. 06 – 5371 3891

email: dsmariekeariesen@pkn-steenwijk.nl

Seniorenpastoraat

Pastor mw. Marijke Landlust

Westercluft 30 8332 AD STEENWIJK tel. 06 – 2898 3126

email:marijkelandlust@pkn-steenwijk.nl

PASTORALE ZORG WIJK 1:

Ds. B. Haanstra,     Skipsfeartsein 8, 9123 JS Metslawier 0519-347439

06-40162866

Cluster 1.1 – Centrum/Oostwijken/De Gagels

Ouderling:

dhr. H. Kroes,  0521-850933

SECTIE A

Centrum stad: Weemstraat,Brouwerstraat, Woldprommenade Korte Woldpromenade, Neerwoldstraat, Kerkstraat, Gasthuisstraat, Kalverstraat, Onnastraat, Koningstraat, Oosterstraat, Markt, Doelenstraat, Waagstraat, Vrouwenstraat, Molenstraat, Molenwal, Scholestraat, Kornputsingel

PCD:     

mevr. A. Driessen,     06-11002532

SECTIE F

Oostwijken: Bentingestraat, Markestraat, Rijssstraat, Braurinckstraat, Winterstraat, Preistingestraat, Olde Wheemestraat, Slingerbos, Balterstraat, Poortersplein, Cueperstraat.

PCD:

mevr. C. van Soeren    06 30507877

SECTIE G

De Gagels 1: Burg. Voetelinkstraat , H.de Vroomestraat, W.van Engenstraat, W.v.d.Veerstraat, H.S.Schralestraat, Dr.Kosterstraat, Pres. Kennedystraat, Gagelsweg.

PCD:

mevr. B. Oostmeyer        522638
mevr. T. Lugtmeijer         516581

SECTIE H

De Gagels 2: Dr. Dreesstraat, Ir. Luteynstraat, D.v.d.Schuerenstraat, D.van Twiststraat, De Tippe, Troelstrastraat, Thorbeckestraat, Schaepmanstraat, P.J.Oudstraat, Meppelerweg <176.

PCD:

mevr. R. v.d. Munnink         517274
mevr. C. van Soeren            06 30507877

Cluster 1.2 – Oostermeenthe/Eesveen

Ouderling:  sectie :B,C,D en E

dhr. A. Tissingh, 0521- 577525

1.2 SECTIE B

Oostermeenthe 1: Waardeel en Dieptol, Eesveenseweg tot A32.

PCD:

mevr. H.E.Kramer.    516600

1.2 SECTIE C

Oostermeenthe 2: Het Schar en Koterhoek

PCD:

mevr. A. Albers        511603

mevr. H. v.d. Sluis    515771

mevr.H. Hielkema    513627

1.2 SECTIE D

Oostermeenthe 3: Westercluft en Herenslagen

PCD:

mevr. S. Stel        512421

dhr./mevr. Smit  513739

1.2 SECTIE E

Oostermeenthe 4: De Rikking en Oostercluft

PCD:

mevr. R.v.Ek             516929
mevr. D. Bergsma   515949

.2 SECTIE I

Ouderling:  mevr. W.M.J. Tissingh 0612516969

Eesveen, Nijensleek, de Bult: Binnenweg, Bleekersbrink, Bultweg, Dwarsweg, Eesveenseweg, Mr. Gerritsweg, Gierwal, Holslootbrink, v.Karnebeeklaan, Polderweg, De Wulpen, Hoofdweg, Onderduikersweg, Duivenslaagte.

PCD:

contactadres     mevr. W.M.J. Tissingh    0612516969

mevr. G. Hornstra         577266

mevr. A. Veenstra          577206

mevr. F. Volkers             345533

mevr. M. Bennen,           515958

mevr. F. Cupido,             277257

mevr. G. de Vos              597101

mevr. M. Kroeze,            577335

PASTORALE ZORG WIJK 2:

 

Cluster 2.1 -Woldmeenthe/Torenlanden/Tuk

Ds. B. Haanstra,   Skipsfeartsein 8, 9123 JS Metslawier 0519-347439 of 06-40162866

Ouderling:
dhr. H Volkers,   0521-345533

2.1 SECTIE A

Woldmeenthe 1: Buitengracht, J.v.Oldebarneveldsingel, Het Garnizoen, Willem Lodewijkhof, J.v.Nassauplantsoen, Prins Mauritshof, Stadhouderskade.

PCD:

dhr. H.W. Janssen          514028

mevr. A.M. Boot             514746

 

2.1 SECTIE B

Woldmeenthe 2: Het Bolwerk, Magistraat, De Schildwacht, Schoutambt, De Poterne, De Burcht, Raadssingel, Het Ravelijn, Rentmeester.

PCD:

             dhr. S.E.Huismans         524124

            mevr. J.Huismans           524124

2.1 SECTIE C

Torenlanden: Dr. B.ten Broeckestraat, E.Hiddingstraat, Fledderusstraat, H.de.Vos v. Steenwijckstraat, Mr. Z. ter Steeghestraat, H.van Swinderenstraat, Capellekade, Mr. H. Tuttelstraat, H.G.Reinenstraat, N. ter Maetstraat, M. Kiersstraat.

PCD:

dhr. K.Jager                       518056
vacature
vacature

Cluster 2.1.1 – Centrum NS /Tuk

Ds. B. Haanstra,     Skipsfeartsein 8, 9123 JS Metslawier 0519-347439 of 06-40162866

 Ouderling:

                      dhr. H Volkers,     0521-345533
                      mevr. J. Kielema,  06-29078707

2.1.1 SECTIE D

Centrum NS: Krimweg, Looijersgracht, J.H.Tromp Meesterstraat, Noordersingel, Noordwalhof, Stationsstraat, Tramlaan, W.de Zwijgerstraat, Vrijthof, Prinsenhoven, G.Borgesiusstraat.

PCD:

mevr. W. Piest        524096
dhr. J. v.d. Berg       515429
mevr. W. Jaspers    523554

2.1.1 SECTIE E

Tuk: Achterveld, Bakkersveld, Bergsteinlaan, Boomsluiters, Hummelingen, Remmelingen, Hooidijk, Markehof, Oldenhof, Spitzen, ter Zwege, Bergweg, Berg en Bos, Steendijk, Oosterhoek, Tukseweg

PCD:

mevr. G. Berghuijs
dhr.en Mevr. Dedden,     522999
mevr. M. Plomp                750788

contactadres     mevr. J. van Eerten,          516944

 

ORALE ZORG WIJK 2:

 

Cluster 2.2 -Steenwijkerdiep/Bloemenbuurt/Steenwijk-West/Zuidveen/Onna

Pastorale zorg wijk 2  (Dominee vacant)  ds. B. Haanstra neemt waar.

Ouderling:

mevr. L .Troelstra, 0521-785497

Pastoraal medewerker: mevr. S. Hetebrij,       513616        Sectie I en J

                        PCD:             mevr. J. M. Jansen       520303        Sectie F

                                              mevr. J. van Eerten,    516944        Sectie G en H

2.2 SECTIE F

Steenwijkerdiep: Capellestraat, Dolderweg, Ged. Turfhaven, Produktieweg, Tukseweg (tot brug), Steenwijkerdiep, Houthaven.

PCD:

mevr. B. Flokstra              515264

               mevr. J.M. Jansen             520303

 

2.2 SECTIE G

Steenwijk West 1: H.Kropstraat, A.v.Olphenstraat, Stokvisstraat, v. Speykstraat, J.Steenstraat, P.Krugerstraat, P.Heinstraat, de Ruyterstraat, J.v.Riebeeckstraat, F.Halsstraat, Rembrandtstraat, P.C.Hooftstraat, J.Catsstraat, Potgietersstraat.

PCD:

(contactadres)    mevr. J. van Eerten         516944

 mevr. A.J.M. Hetebrij      511697

2.2 SECTIE H

Steenwijk West 2 + Groot Verlaat: Aastraat, Parkstraat, Kanaalstraat, Verlaat, Verlaatseweg, Bilderdijkstraat, Vondelstraat, v.Goghstraat, Vestdijkhof, Vermeerstraat, Gasthuislaan > 84, Broekslagen, Elzenbroek, Koematen, Korte Venen, Oevers, Veenderij, Wheermaten.

PCD: vacant

(contactadres)    mevr. J. van Eerten      516944

2.2 .sectie I

Bloemenbuurt: Anjelierstraat, Acaciastraat, Bloemstraat, Rozenstraat, Tulpstraat, Gasthuislaan < 84, Irisstraat, Lijsterbesstraat, Meidoornstraat

PCD:

mevr. J. van Dekken      
mevr. A. Scholten           515171
mevr W. Harsevoort      511075

 2.2 SECTIE J

Zuidveen:De Kim, Leemkoele, Schoolweg, H.Wichersweg, Zuidveenseweg, Overegge, Langesloot, De Auken, Dwarssloot Oost, Burg. Stroinkweg (Zuidveen),

Pastoraal werker mevr. S. Hetebrij,   513616              contactadres

PCD:

mevr. G. Zaal              515777
mevr. G.A. Veurman  518397
mevr. M. Hofman       512245
mevr. G. Veurman      512808
mevr. A. Raggers.       516001

 

2.2 SECTIE K

Onna: Achterweg, Bootmansweg, Hoge Kampbosweg, Parallelweg, Steenakkers-oost, Meppelerweg, Bedelaarspad.

Toegevoegd: Havelte, Darp en Wapserveen.

PCD:

mevr. A. ten Veen             510186
mevr. H.T. Schoemaker   512344
mevr. W. Spin                    517527

PASTORALE ZORG WIJK 3:

 

Cluster 3.1- Nieuwe Gagels/Kallenkoterallee/Kornputkwartier

Pastorale zorg wijk 3  (Dominee vacant)     ds.B. Haanstra neemt waar

Ouderling:

dhr. J. Remijnse,  06-48228899

3.1 SECTIE A

Nieuwe Gagels 1: Moeraslanden, Veenlanden, Oeverlanden, Rietlanden, Stuwwal, Stroomdal, Nieuwe Gagels. Achterslagen.

PCD:

mevr. B. van Eerten      515504
mevr. J. Robbertsen      513861
mevr. E. Beugelink        515251
dhr. G.J. Ros                   514576

 

3.1 SECTIE B

Nieuwe Gagels 2: De Dissel, Het Eemter, Het Haarspit, De Zende, De Bascule, De Beugel, De Wanne, De Welhaak, De Wiende, De Teeme, De Wiezeboom, De Strekel, Het Eenspan.

PCD:

mevr. M Westerbeek    516124
mevr. J.E. v.d. Berg        517760
mevr. H. van Osselen   510216
mevr. A. Weijs                514513
vacature

3.1 SECTIE C

Kallenkoterallee + Paddenpoel: Kallenkoterallee (even+oneven), Dopheide, Kraaiheide, Steenakkers, Struikheide.

PCD:                                 

                mevr. R. Valstar,    522184

3.1 SECTIE K

Kornputkwartier, bijbehorende straten

PCD:

dhr. A en mevr. D. Post,         06-13767207

mevr. B.D. v.d. Pol,                  06- 26094327

Cluster 3.2-De Beitel/Clingenborgh/Kallenkote/
buitengebieden (Giethoorn-Willemsoord)

Pastorale zorg wijk 3  (Dominee vacant)

Ouderling:     mevr. A. Brus       0521-361884   of  06-40587846

PCD                 mevr. N. Boxum, 0521-511552

 

3.1 SECTIE D

De Beitel 1: Pr. Beatrixstraat, Pr. Bernhardstraat, Emmastraat, Pr.Christinastraat, Looweg, Pr.Margrietstraat, Pr. Irenestraat.

 PCD:

mevr. E. Doeve   511259

3.1 SECTIE E

De Beitel 2: Julianastraat, Kampstraat, Oostwijkdwarsstraat, Oostwijkstraat, 2e Oostwijkstraat, Wilhelminastraat, Westwijckstraat, Lijnbaan.

 PCD: 

mevr. N. Boxum,           511552
mevr. G. Timmer           514622 

3.1 SECTIE F

Clingenborgh 1: Akkerplein, Appelhofshoeve, Buddenakker, Dijnselakker, Onnaweg, Koningsland, Hofjes, Havinkakker, Storrenhoeve, Wendakker, Oyershoeve (even nrs.).

PCD:

mevr. J.B. Koolma          518799

               mevr. Verwoerd             345405

 

3.1 SECTIE G

Clingenborgh 2: Nw. Onnastraat, Paasweide, Sangerland, Driestoel, Haagswold.

PCD:

mevr. W. Bolding          510766
mevr. K. Kroes              514493
mevr. M. Kroes             510647

3.1 SECTIE H

Kallenkote: Gruttoweg, Kallenkote, De Wulpen

PCD:

mevr. L. Middeldorp      06-10264561
mevr. F. Huisman           510784

3.1 SECTIE I

Buitengebieden: Giethoorn, Scheerwolde, Nijeveen, De Blesse, Willemsoord, Witte Paarden, Basse, Steenwijkerwold, Oldemarkt, Baars, De Pol.

 PCD:

mevr. A. Brus     v Gedeelte Giethoorn   361884 of 06-40587846

Pastorale medewerkers , anders dan PCD:

 

mevr. A. Boot,         514746

dhr.T. Langedijk,     514859

mevr. H. Maring,     515213

mevr. G.Quist,         524262

mevr. S Hetebrij      513616

mvr. H.Scholten      516329

 

SENIORENPASTORAAT:

 “De Meenthehof”                               de Meenthehof

Ds. A. van der Honing
Broerstrjitte 13 8625 JA Oppenhuizen   0515-3389462

 

pastoraal medewerker                 mevr. H. Maring   515213

PCD:

dhr. J.C. Maring,                 515213

mevr. M.T .Dekker,           511860

mevr. Y. Holthof,              320012

mevr. H.E. Kramer,          516600

mevr. D. v.d. Zwaag,        510832

mevr. W. van Bemmel,    515408

mevr. S. Waas,                  852253

mevr. H. Prins,                  518989

“Nijenstede”              J. Bogermanstraat 1              537137

Ds. A. van der Honing
Broerstrjitte 13 8625 JA Oppenhuizen   0515-3389462

Ouderling       mevr. L. Troelstra,        785497

 PCD                

                        mevr. G. v.d. Zee,            512919

                        mevr. E.M. Beugelink,     515251

                        mevr. A.M. Boot,              514746

                        mevr. L.L. v.d. Broek,      854659

                        mevr. L.J. Timmerman,   342827

                        mevr. C. Hultink,              520871

                        mevr. W.F. Werkman,      511946

                        mevr. J.W. Oostdijck,        513640

                        dhr. J. v.d. Berg,                 515429

                        dhr. N. van Wijde,             854324

                        mevr. A. Kiekebos,            515104

                        mevr. S. van Andel,           511178

                       mevr. F. Huisman              510784

                        mevr.A. Bolhuis                 514641

                       mevr.R. de Munnik            517274

 

 

“Zonnekamp” ,               Oyershoeve 1                     536536

Ds. A. van der Honing
Broerstrjitte 13 8625 JA Oppenhuizen   0515-3389462

 

Ouderling:  mevr. L. Troelstra     785497

PCD:

mevr. H. Schoemaker                  512344
mevr. E. Doeve                              511259
 mevr. A. Smit                                513739
mevr. G. v.d Meer                         511549
mevr. A Tjeerdema,                      513147
dhr. C de Boer                               514205
dhr. S. Troelstra,                           785497

Wooncentrum

“Hildo Krop”   en “Grachtveste”         Hogewal 34      0900- 1234996

Ds. A. van der Honing
Broerstrjitte 13 8625 JA Oppenhuizen   0515-3389462

Ouderling/ pastoraal medewerker  mevr. S. Hetebrij             513616

“Irisflat”                   Irisstraat                        088-6162000

Ds. A. van der Honing
Broerstrjitte 13 8625 JA Oppenhuizen   0515-3389462

Ouderling / pastoraal medewerker

mevr. A. Hetebrij,            511697

mevr. A. Boot,                  514746

 

Bezoekproject gestart in winter 2019/2020

Mensen kunnen zich melden om een bezoekje aan een gemeentelid te brengen of om bezoek te ontvangen.
U kunt dit melden bij

Hr. B. Tissingh       0612165832

 

 

Wie zijn wij?

Organisatie

Historie

Gebouwen

Ontworpen en gerealiseerd door BijzonderOnline