Diaconale collecten 2024

Van de diaconie: diaconale collecten maart 2024

 

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In maart 2024 gaat het om de volgende collecten.

 

Zondag 3 maart, 3e collecte bestemd voor:

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten.

In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker. Na hun studie gaan zij veelal terug naar hun geboorteland om daar hun plaatselijke gemeente voor te gaan en op te bouwen. Theologische instituten in Libanon willen hiermee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.

 

 

Zondag 10 maart, 3e collecte bestemd voor ’Mikondo, voor schoolkinderen in DRCongo’

film : van de school   la tulipe mrt2024

De school ‘La Tulipe’ in de arme wijk Mikondo in de hoofdstad Kinshasa steunen wij als Protestantse Kerk Steenwijk al vele jaren.
Jaarlijks volgen ruim 1200 leerlingen de lessen voor kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs.
Ook zijn er diverse vakopleidingen zoals naaien, houtbewerking en ICT.

De school staat goed bekend in de wijk en heeft zeer goede eindresultaten.
Vorig jaar in september heeft Alice Brus met Mieke Rang een bezoek gebracht aan de school.
Sinds de stormschade in maart 2022 is er heel hard gewerkt om de schade te herstellen en waar mogelijk met degelijke materialen beter bestand te zijn tegen het warme klimaat.

Het klimaat zorgt ervoor dat er vaak onderhoud nodig is.
Ook zijn er meer en grotere klassen gekomen, wat niet wil zeggen dat de klassen nu niet meer overvol zijn.
Om 1200 leerlingen les te kunnen geven vraagt enorme improvisatie, maar improviseren: dat kunnen ze daar!

Zondag 17 maart, 3e collecte bestemd voor: Rampenfonds.

Fonds voor het reserveren van gelden, die bij voorkomende rampen onmiddellijk kunnen worden besteed.

 

Witte Donderdag 28 maart, 1e collecte HA bestemd voor: Stille Hulp

Binnen de diaconie is een reservefonds om in voorkomende gevallen gemeenteleden te helpen die in (financiële) problemen zijn gekomen. Hiervoor is het nodig te beschikken over de financiële middelen daarvoor.

 

 

Stille Zaterdag 30 maart, 3e collecte bestemd voor: World Servants

World Servants gelooft in dienstbaarheid. Om iedereen te laten ervaren dat dienen werkt, organiseren ze over de hele wereld bouwprojecten in ontwikkelingslanden. Nederlandse jongeren bouwen daar samen met lokale jongeren aan gebouwen als klaslokalen of klinieken. Door het contact tussen de lokale gemeenschap en de Nederlandse jongeren ontstaan veel meer effecten dan alleen de gebouwen zelf. Na hun reis komen vrijwilligers veranderd terug en zijn ze enthousiast om zich dienstbaar in te zetten in hun eigen omgeving. In de lokale gemeenschappen ontstaat door de projecten nieuwe energie, nieuwe kennis en worden mensen bemoedigd door de komst van een groep jongeren.

 

Van de diaconie: diaconale collecten februari 2024

 

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In december 2023 gaat het om de volgende collecten.

 

Zondag 4 februari, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Bangladesh, bestand tegen klimaatverandering.

Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd tegen overstromingen. In veel andere landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast vechten. Daarom collecteren we voor boeren in Bangladesh die lijden onder klimaatverandering. Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven.

 

Zondag 11 februari, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Noodhulp Griekenland, opvang gestrande vluchtelingen

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan, Iran en Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt drie organisaties die hen opvangen en begeleiden en kleding, voedsel, zorg en onderwijs aan de kinderen geven.

 

Zondag 18 februari, 3e collecte bestemd voor: ZWO Jaarthema: Kerk in Actie ‘Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren in Nederland’.

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden.

Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocmenteerden met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid. Ook helpen zij bij nieuwe asielprocedures.

Kerk in Actie ondersteunt deze initiatieven in o.a. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen.

Zondag 25 februari, 1e collecte HA bestemd voor: INLIA

INLIA  is een organisatie vanuit verschillende geloofsgemeenschappen, die hulp biedt aan asielzoekers en vluchtelingen in nood.

De hulp bestaat onder meer uit:

– Juridische hulp bij aanvragen asiel

– Zoeken naar mogelijkheden voor vergoeding van medische hulp

– Helpen bij veilige terugkeer naar land van herkomst of naar een ander land

– Kerken, gemeenten en andere organisaties ondersteunen en advies geven bij de zorg voor asielzoekers

INLIA is een onafhankelijke organisatie.  De inkomsten bestaan uit giften.

  1. Haanstra is bestuurslid van deze organisatie.

Veel meer informatie is te vinden op www.Inlia.nl

 

In januari 2024 ging het om de volgende collecte.

 

Zondag 7 januari Kerkdienst zonder Verwarming: 1e collecte bestemd voor Mensenkinderen.

Vandaag willen we stil staan bij mensen – wereldwijd – die letterlijk in de kou staan. Dit doen we door de verwarming in de kerk een paar graden lager te zetten. Kom dus warm gekleed naar de kerk.

De collecte is bestemd voor “Mensenkinderen” met dit jaar als thema: Kinderen warm gekleed naar school in Albanië, Armenië en Moldavië.

Kinderen gaan daar tijdens de ijskoude winters vaak niet naar school omdat ze geen winterkleren hebben, alleen zomerkleding en slippers. Mensenkinderen wil helpen om deze kinderen warmte te geven middels warme winterjassen en winterschoenen. De kinderen kunnen dan naar school, ook wanneer het sneeuwt en het koud is. Zo lopen ze geen achterstand op en hebben hierdoor betere kansen op een goede toekomst.

 

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » Diaconale collecten 2024