Diaconale collecten 2024

Van de diaconie: diaconale collecten juni 2024

 

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In juni 2024 gaat het om de volgende collecten.

 

Zondag 2 juni, 1e collecte diaconie bij Heilig Avondmaal bestemd voor: Voedselbank

De voedselbank helpt diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, gemeente en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Er wordt samengewerkt met lokale organisaties die de klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Door uw bijdrage maakt u het mogelijk, dat het waardevolle werk van de Voedselbank door kan blijven gaan. Hartelijk dank voor uw gift!

 

Zondag 9 juni, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie Werelddiaconaat Moldavië.

In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. Met steun van Kerk in Actie biedt organisatie Home Care ouderen thuiszorg, komt op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.

 

Zondag 23 juni, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Werelddiaconaat Libanon

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na de training en hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren. Dat biedt hoop voor de toekomst!

http://www.kerkinactie.nl/thuiszorglibanon

Van de diaconie: diaconale collecten april en mei 2024

 

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In april en mei 2024 gaat het om de volgende collecten.

 

Zondag 14 april, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Zending, Rwanda

Het is 30 jaar geleden dat er in Rwanda een verschrikkelijke genocide plaatsvond. Nog altijd ondervinden de inwoners daar de gevolgen van. Daarom collecteren we voor verzoening en werkgelegenheid voor Rwandese jongeren. Veel daders van de genocide in Rwanda (1994) zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerken organiseren ‘Lichtgroepen’ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide nooit meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.

Collecte 21 april de 1e collecte is voor Tearfund Nacht zonder Dak.

Op 1 juni organiseren wij Nacht zonder Dak, een project van Tearfund. Deze actie zetten de clubs, BTD en diaconie in samenwerking op.

In de nacht van 1 juni slapen de kinderen en jongeren die mee willen doen een nachtje buiten op de Kamp in Zuidveen. Enerzijds om te ervaren wat het is om letterlijk geen dak boven je hoofd te hebben, anderzijds willen we ons allemaal laten sponseren (van klein tot groot) om een mooi geldbedrag ‘bij elkaar te slapen’ voor Tearfund.

Tearfund ondersteunt hiermee projecten voor jongeren. Als kinderen en jongeren sparen we, laten we ons sponsoren en zetten we eigen acties op touw voor andere kinderen en jongeren. Dit lijkt ons een prachtige manier, om door bewustwording, het samen letterlijk buiten slapen en het praktisch inzamelen van geld iets over te hebben voor de ander.

Op 21 april is de eerste collecte bestemd voor Nacht zonder Dak. Verder verdubbelt de diaconie de sponsoring en acties van de jeugd. U doet toch ook mee? Alvast bedankt voor uw bijdrage aan deze actie van de kinderen, jongeren en diaconie. Namens de diaconie, Thecla de Graaf.

 

Zondag 5 mei, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Noodhulp Oekraïne’

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen.

Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen – zoals in de frontlinie van Kharkiv – een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

Onze vader Oekraïne

Zondag 12 mei, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie diaconaat Nederland.

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld De Sleutel in Apeldoorn. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat bij hen leeft en zich te ontwikkelen.

In De Sleutel is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop. Zo ontstaan gemeenschappen waarin mensen ertoe doen en er zijn voor elkaar.

Zondag 26 mei, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Pinksterzending Bangladesh

In de afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw.

Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

In maart 2024 gaat het om de volgende collecten.

 

Zondag 3 maart, 3e collecte bestemd voor:

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten.

In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker. Na hun studie gaan zij veelal terug naar hun geboorteland om daar hun plaatselijke gemeente voor te gaan en op te bouwen. Theologische instituten in Libanon willen hiermee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.

 

 

Zondag 10 maart, 3e collecte bestemd voor ’Mikondo, voor schoolkinderen in DRCongo’

film : van de school   la tulipe mrt2024

De school ‘La Tulipe’ in de arme wijk Mikondo in de hoofdstad Kinshasa steunen wij als Protestantse Kerk Steenwijk al vele jaren.
Jaarlijks volgen ruim 1200 leerlingen de lessen voor kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs.
Ook zijn er diverse vakopleidingen zoals naaien, houtbewerking en ICT.

De school staat goed bekend in de wijk en heeft zeer goede eindresultaten.
Vorig jaar in september heeft Alice Brus met Mieke Rang een bezoek gebracht aan de school.
Sinds de stormschade in maart 2022 is er heel hard gewerkt om de schade te herstellen en waar mogelijk met degelijke materialen beter bestand te zijn tegen het warme klimaat.

Het klimaat zorgt ervoor dat er vaak onderhoud nodig is.
Ook zijn er meer en grotere klassen gekomen, wat niet wil zeggen dat de klassen nu niet meer overvol zijn.
Om 1200 leerlingen les te kunnen geven vraagt enorme improvisatie, maar improviseren: dat kunnen ze daar!

Zondag 17 maart, 3e collecte bestemd voor: Rampenfonds.

Fonds voor het reserveren van gelden, die bij voorkomende rampen onmiddellijk kunnen worden besteed.

 

Witte Donderdag 28 maart, 1e collecte HA bestemd voor: Stille Hulp

Binnen de diaconie is een reservefonds om in voorkomende gevallen gemeenteleden te helpen die in (financiële) problemen zijn gekomen. Hiervoor is het nodig te beschikken over de financiële middelen daarvoor.

 

 

Stille Zaterdag 30 maart, 3e collecte bestemd voor: World Servants

World Servants gelooft in dienstbaarheid. Om iedereen te laten ervaren dat dienen werkt, organiseren ze over de hele wereld bouwprojecten in ontwikkelingslanden. Nederlandse jongeren bouwen daar samen met lokale jongeren aan gebouwen als klaslokalen of klinieken. Door het contact tussen de lokale gemeenschap en de Nederlandse jongeren ontstaan veel meer effecten dan alleen de gebouwen zelf. Na hun reis komen vrijwilligers veranderd terug en zijn ze enthousiast om zich dienstbaar in te zetten in hun eigen omgeving. In de lokale gemeenschappen ontstaat door de projecten nieuwe energie, nieuwe kennis en worden mensen bemoedigd door de komst van een groep jongeren.

 

Van de diaconie: diaconale collecten februari 2024

 

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In december 2023 gaat het om de volgende collecten.

 

Zondag 4 februari, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Bangladesh, bestand tegen klimaatverandering.

Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd tegen overstromingen. In veel andere landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast vechten. Daarom collecteren we voor boeren in Bangladesh die lijden onder klimaatverandering. Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven.

 

Zondag 11 februari, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Noodhulp Griekenland, opvang gestrande vluchtelingen

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan, Iran en Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt drie organisaties die hen opvangen en begeleiden en kleding, voedsel, zorg en onderwijs aan de kinderen geven.

 

Zondag 18 februari, 3e collecte bestemd voor: ZWO Jaarthema: Kerk in Actie ‘Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren in Nederland’.

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden.

Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocmenteerden met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid. Ook helpen zij bij nieuwe asielprocedures.

Kerk in Actie ondersteunt deze initiatieven in o.a. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen.

Zondag 25 februari, 1e collecte HA bestemd voor: INLIA

INLIA  is een organisatie vanuit verschillende geloofsgemeenschappen, die hulp biedt aan asielzoekers en vluchtelingen in nood.

De hulp bestaat onder meer uit:

– Juridische hulp bij aanvragen asiel

– Zoeken naar mogelijkheden voor vergoeding van medische hulp

– Helpen bij veilige terugkeer naar land van herkomst of naar een ander land

– Kerken, gemeenten en andere organisaties ondersteunen en advies geven bij de zorg voor asielzoekers

INLIA is een onafhankelijke organisatie.  De inkomsten bestaan uit giften.

  1. Haanstra is bestuurslid van deze organisatie.

Veel meer informatie is te vinden op www.Inlia.nl

 

In januari 2024 ging het om de volgende collecte.

 

Zondag 7 januari Kerkdienst zonder Verwarming: 1e collecte bestemd voor Mensenkinderen.

Vandaag willen we stil staan bij mensen – wereldwijd – die letterlijk in de kou staan. Dit doen we door de verwarming in de kerk een paar graden lager te zetten. Kom dus warm gekleed naar de kerk.

De collecte is bestemd voor “Mensenkinderen” met dit jaar als thema: Kinderen warm gekleed naar school in Albanië, Armenië en Moldavië.

Kinderen gaan daar tijdens de ijskoude winters vaak niet naar school omdat ze geen winterkleren hebben, alleen zomerkleding en slippers. Mensenkinderen wil helpen om deze kinderen warmte te geven middels warme winterjassen en winterschoenen. De kinderen kunnen dan naar school, ook wanneer het sneeuwt en het koud is. Zo lopen ze geen achterstand op en hebben hierdoor betere kansen op een goede toekomst.