Diaconale collecten 2023

Van de diaconie: diaconale collecten december / november

 

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

Het gaat  om de volgende collecten.

Zondag 3 december 2023, 3e collecte bestemd voor: Leprazending

Uit je dorp weggestuurd worden om op een afgelegen plek te moeten wonen. In de Bijbel lezen we dat dit het lot was van leprapatiënten (melaatsen). Helaas gaat dat vandaag de dag vaak niet anders. Lepra eist nog honderdduizenden slachtoffers per jaar die niet alleen te maken krijgen met misvormingen en handicaps, maar ook  met uitsluiting en discriminatie. Daarom wordt ieder jaar  aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte. Uw/jouw hulp is van onschatbare waarde en elke gift draagt bij aan wondverzorging, medicijnen, hersteloperaties en hulp bij terugkeer in de maatschappij. U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken naar: NL49 RABO 0685 1147 32, t.n.v. Diaconie PGS o.v.v. collecte 3 december ‘Leprazending’. https://www.leprazending.nl/

Woensdag 1 november, Dankdag, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie, Zending Rwanda

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen met betere landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

 

Zondag 5 november, 3e collecte bestemd voor ’Mikondo, voor schoolkinderen in DRCongo’

De school ‘La Tulipe’ in de arme wijk Mikondo in de hoofdstad Kinshasa steunen wij als Protestantse Kerk Steenwijk al vele jaren.
Jaarlijks volgen ruim 1200 leerlingen de lessen voor kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs. Ook zijn er diverse vakopleidingen zoals naaien, houtbewerking en ICT. De school staat goed bekend in de wijk en heeft zeer goede eindresultaten. De ouders van de leerlingen hebben geen geld om de kosten voor het onderwijs te betalen, zij kunnen amper voorzien in eten voor elke dag. Ook wordt bijgesprongen in kosten voor hoognodig onderhoud aan gebouwen en schoolbanken. Wilt u de schoolkinderen steunen? Voor € 7,- per maand geeft u les aan 1 kind.

Zondag 12 november, 3e collecte bestemd voor: ‘Stichting Present’.

Als stichting zijn wij de verbinding tussen mensen die zich vrijwillig willen inzetten en mensen binnen Steenwijkerland die deze hulp heel goed kunnen gebruiken.
Dit zijn mensen die zelf geen beschikbaar netwerk hebben, geen financiën of door ziekte dit niet kunnen realiseren.
Op praktisch en sociaal vlak maken wij verbindingen om eenzaamheid tegen te gaan en het omzien naar elkaar te stimuleren, dit altijd met hulp van een hulpverleningsinstantie.
Praktisch helpen wij bijvoorbeeld bij het opknappen van tuinen, woningen en verhuizingen.
Sociaal kunt u hierbij denken aan basisschoolkinderen die samen gaan gymmen in een zorgcentrum, spelmiddagen met middelbare scholieren en ouderen, of een vrijwilligersgroep die een middagje uit realiseert met een bepaalde doelgroep.
Mede met uw opbrengst kunnen wij deze projecten en ontmoetingen realiseren.  Wilt u zelf een keertje present zijn met uw gezin, bedrijf of andere groep?

Laat dit dan weten via https://stichtingpresent.nl/steenwijkerland/meld-je-aan-om-mee-te-doen-persoonsgegevens/

Van de diaconie: diaconale collecten oktober

 

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In september 2023 gaat het om de volgende collecten.

 

Zondag 15 oktober, 1e collecte HA bestemd voor: Rampenfonds.

Fonds voor het reserveren van gelden, die bij voorkomende rampen onmiddellijk kunnen worden besteed.

Ditmaal vragen we uw aandacht voor 2 noodsituaties:

  1. Myanmar en verschillende delen van Bangladesh werden dit jaar zwaar getroffen door de dodelijke cycloon Mocha. De schade is van ongekende omvang. Huizen zijn vernietigd of zelfs volledig weggespoeld.
  2. Vluchtelingen in Griekenland hebben het nog steeds moeilijk. In de Griekse hoofdstad Athene werd het deze zomer meer dan veertig graden. Iedereen lijdt, maar het meest lijden de 66.000 vluchtelingen en hun kinderen die zijn opgesloten in kampen ver van de bewoonde wereld, midden in industriële of agrarische woestenijen.

 

Zondag 15 oktober, 3e collecte bestemd voor: Edukans

Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Onderwijs geeft kinderen vaardigheden waarmee ze aan een goede toekomst kunnen bouwen. Daarom werken wij iedere dag aan beter onderwijs in ontwikkelingslanden.

 

Zondag 29 oktober, 3e collecte bestemd voor: ‘Kerstmaaltijd minima’.

De maaltijd voor minima rond de Kerst:

Ook dit jaar gaat het Diaconaal Platform samen met de stichting Jy, st. Present en de st. Voedselbank een maaltijd voor minima organiseren voor de kerst.

De afgelopen jaren organiseerden we een maaltijd voor zo’n 100 personen, gezinnen met kinderen, ouderen en alleenstaanden bij een restaurant. Dit was altijd een groot succes. Voor de financiering vragen wij een gift.

               

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » Diaconale collecten 2023