INFORMATIEAVOND 18 maart 24

Van de kerkenraad – INFORMATIEAVOND 18 maart 20.00 uur.


Na een oproep om namen te noemen voor nieuwe kerkenraadsleden of nevenfuncties, is een behoorlijk aantal namen naar voren gekomen.
Dank allen voor het meedenken.
In vervolg hierop wordt er op maandagavond 18 maart a.s. om 20.00 uur in de kerk een informatieavond gehouden.
Er zal een toelichting gegeven worden op de ambten en functies waarvoor gemeenteleden worden gezocht.
De gemeenteleden waarvan de namen genoemd zijn hebben voor deze avond een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Maar ook als u geen uitnodiging hebt ontvangen maar wel geïnteresseerd bent in de informatie die verstrekt gaat worden, bent u van harte welkom.
Het bijwonen van deze avond verplicht je tot niets. Wat je wel krijgt is een mooi voorbeeld van alle werkzaamheden vóór en achter de schermen binnen
onze gemeente. Voel je vrij om je te oriënteren op een taak die bij je past en daardoor bij te dragen aan de gemeente van onze Heer.
Wat wij bieden is een enthousiaste groep vrijwilligers en professionals die in een plezierige samenwerking de schouders eronder zetten om onze
gemeente verder te laten bloeien.

We zien uit naar een grote opkomst op maandagavond 18 maart a.s

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » INFORMATIEAVOND 18 maart 24