Palmpasen 2020

Palmpasen

De toekomst in geding
gebroken weet hebben van lijden,
van angst,
geen uitweg zien.

Bevrijd ons uit onze nacht
van dood en verdriet.
Richt onze voeten naar verlossing
en bevrijding van alles wat doodt en beknelt.
Open onze ogen
open onze ziel voor het geheim van levenskracht
verscholen in het groen,
in alles dat uitloopt in het licht van Pasen

.

 

Hier bevindt u zich:
Home » Bloemschikken » Palmpasen 2020

Berichten bloemschikken