Pasen 2021

Pasen

WOORDEN BIJ DE LITURGISCHE SCHIKKING:

Pasen.

Wie God lief heeft moet ook anderen liefhebben.

De steen is weggerold.

Alles staat weer open.

De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen?

Nu kunnen we vol vertrouwen delen wat Hij ons gaf.

Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves.

Laten we Zijn voorbeeld volgen.

Laten we de zieken bezoeken.

De dorstigen laven.

De hongerigen voeden.

De vreemdeling onderdak bieden.

De naakten kleden.

De doden begraven.

Zorgdragen voor de aarde.

Halleluja.

De Heer is waarlijk opgestaan.

Hier bevindt u zich:
Home » Bloemschikken » Pasen 2021

Berichten bloemschikken