3e zondag 40 dagen 2024

De 3e zondag van de 40-dagentijd:

Niet zien, donker, reflectie
Gedoofde ogen met sporen van licht
gehoorde waarschuwingen en dan ……..
niets.

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » 3e zondag 40 dagen 2024

Berichten bloemschikken