3e zondag veertigdagentijd 2021

WOORDEN BIJ DE LITURGISCHE SCHIKKING:

3e zondag:De vreemdeling onderdak bieden.

Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten .

In de eerste plaats omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats omdat iemand jou niet kent.

Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander.

De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen.

Dat kan pas als je iemand echt durft te zien.

Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten.

En tenslotte: Als je de ander toestaat jou echt te zien.

En mens net als jij met mooie en minder mooie kanten.

Als dat lukt dan gaat de rest vanzelf.

 

Hier bevindt u zich:
Home » Bloemschikken » 3e zondag veertigdagentijd 2021

Berichten bloemschikken