2e zondag veertigdagentijd 2021

WOORDEN BIJ DE LITURGISCHE SCHIKKING:

2e zondag 40-dagentijd

De dorstigen laven.

Water lijkt zo gewoon.

Het is overal.

We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water.

Maar juist dit hele gewone is essentieel.

Zou het ontbreken dan zouden we letterlijk verschrompelen.

Ook Gods Geest is overal net als water.

Hij is aanwezig in ons eigen lijf.

Zonder Zijn aanwezigheid blijft er weinig van ons over.

Laten we zorgvuldig omgaan met water en niet zien als iets vanzelfsprekends.

Laten we zorgdragen dat het voor iedereen beschikbaar is, waar ook ter wereld.

.

 

Hier bevindt u zich:
Home » Bloemschikken » 2e zondag veertigdagentijd 2021

Berichten bloemschikken