5e zondag 40 dagen-tijd 2024

5de zondag 40 dagen-tijd 2024

Rechtvaardigheid, vertrouwen, oplossen.

De aarde bezitten,
gebruiken te eren.
Rechtvaardig is de nederige mens.

 

 

 

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » 5e zondag 40 dagen-tijd 2024

Berichten bloemschikken