Israël Zondag 2023

thema “Verbondenheid met Israël”.

God is de Bron, Zijn trouw, vrede en genade zijn zichtbaar in de ronde schaal, klimopblad en witte lelie.

Ook de Thora, Profeten en Evangelie is ons allen als leidraad, gesymboliseerd in het 10-gebodenplantje.

Vanuit de hemel (blauwe klokjesbloemen) ziet Hij in liefde(witte rozen) naar ons om.

Samenwerking, diaconale roeping en barmhartigheid ontvangen wij uit Gods vader handen gesymboliseerd in de grote en kleine bladeren van de vingerplant met daarin hele kleine bloemen.

Als symbool van de gezamenlijke wortel van Jodendom en Christendom zie je in het centrum een wortelstronk.

Ranken van de klimopblad betekent wereldwijd.

En zo gaan we als “Kinderen van één Vader” samen op weg naar het “Nieuw Jeruzalem”.

Deze zondag staat centraal de tekst uit Lucas 21 “de weduwe en het penningske”.

Vandaar in het midden nog extra toegevoegd een hart. Zij gaf uit haar hart, uit liefde.

Henny Maring-Hagelvlag, symbolisch bloemschikken.

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » Israël Zondag 2023

Berichten bloemschikken