2e zondag veertigdagentijd 2022

2e zondag 40 dagentijd.

Woorden bij de schikking
Als de graankorrel niet in de aarde valt,
blijft zij op zichzelf:
maar als zij sterft, brengt zij veel vruchten voort.

 

 

Hier bevindt u zich:
Home » Bloemschikken » 2e zondag veertigdagentijd 2022

Berichten bloemschikken