3e zondag veertigdagentijd 2022

3e zondag 40 dagentijd.

Woorden bij de schikking

De schikking is gemaakt bij de woorden uit Jesaja 53 : 2

 “Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een scheut uit dorre grond”.

 

 

Hier bevindt u zich:
Home » Bloemschikken » 3e zondag veertigdagentijd 2022

Berichten bloemschikken