5e zondag veertigdagentijd 2021

   5e zondag

WOORDEN BIJ DE LITURGISCHE SCHIKKING:

De hongerigen te eten geven

Voedsel is de basis van ons bestaan.

We hebben gebeden voor een zegen over onze oogst.

Nu zien we de zaden ontkiemen.

We vieren een begin van een goede oogst

Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten als we het samen delen.

Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar.

Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving.

Niets voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen.

 

Hier bevindt u zich:
Home » Bloemschikken » 5e zondag veertigdagentijd 2021

Berichten bloemschikken