6e zondag veertigdagentijd 2021

   6e zondag

WOORDEN BIJ DE LITURGISCHE SCHIKKING:

De doden begraven

We zorgen voor de doden omdat we zorgdragen voor elkaar tot het einde.

Ieder leven is van waarde.

Ieder leven wordt gezien.

We noemen iemands naam en geven hem of haar  een plek.

We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is.

We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht.

Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is te ontkiemen in een nieuw leven.

Hier bevindt u zich:
Home » Bloemschikken » 6e zondag veertigdagentijd 2021

Berichten bloemschikken