Papy Kabangu Kaluba

NIEUWS UIT/OVER MIKONDO!


Vanuit zijn woonplaats Parijs, vertrekt Papy Kabangu Kaluba op korte termijn weer naar Mikondo.
Deze dagen is hij in Steenwijk, speciaal om te bedanken voor alle steun die er vanuit onze Protestantse Gemeente is voor de school La Tulipe.
Na de dienst, tijdens het koffiedrinken is er voor belangstellenden gelegenheid hem te ontmoeten en te spreken over de actuele situatie op de school.
U weet het toch nog wel? Hij is de bezielende leider van het Project voor schoolkinderen in Mikondo, DRCongo.