Diaconale collecten december 2022

Van de diaconie: diaconale collecten bij online-diensten december  2022

 

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In december 2022 gaat het om de volgende collecten.

 

Zondag 4 december, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Werelddiaconaat Libanon/Jordanië/Irak

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

https://www.protestantsekerk.nl/download25492/Powerpoint%20Lichtpunten%20voor%20Syrische%20vluchtelingen.pptx

Zondag 11 december, 1e collecte Heilig Avondmaal bestemd voor: Kerstattentie

Ieder jaar bezorgt de diaconie een kerstattentie bij mensen die een financieel ‘steuntje in de rug’ kunnen gebruiken. Helpt u mee dit mogelijk te maken?

Uw bijdrage via deze collecte is daarvoor zeer welkom.

 

Zondag 11 december, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Adventscollecte Binnenlands Diaconaat

Eén op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra.

KIA-Collecteflyer Vrolijkheid in asielzoekerscentra (digitaal)

Kerstnachtdienst 24 december, 1e collecte bestemd voor: Voedselbank Steenwijkerland

Elke week worden er zo’n 180 voedselpakketten klaargemaakt voor mensen –uit onze gemeente Steenwijkerland- die te weinig geld hebben voor hun dagelijkse boodschappen.

Het gaat dan om alleenstaanden, stellen, kleine en grote gezinnen.

Van baby’s tot een enkele tachtigplusser.

Sommigen hebben kortdurend hulp nodig, anderen zijn jarenlang aangewezen op hulp van de Voedselbank.

Met uw bijdrage maakt u het mogelijk, dat de vrijwilligers van de Voedselbank dit belangrijke werk voort kunnen zetten.

Zondag 25 december, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie ‘Kinderen in de knel’

Vluchtelingenkinderen in Griekenland (én inmiddels ook in Nederland) maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, omdat ze nergens in Europa welkom zijn. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie.

 

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » Diaconale collecten december 2022