diaconale collecten februari 2023

Van de diaconie: diaconale collecten bij online-diensten februari 2023

 Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In februari 2023 gaat het om de volgende collecten.

 

Zondag 5 februari, 3e collecte bestemd voor: ZWO Jaarthema: ‘Vrolijkheid in asielzoekerscentra’.

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven.

Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen.

Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten.

Zondag 12 februari, 1e collecte Heilig Avondmaal bestemd voor: Noodhulp aardbeving

Syrië (via Kerk in Actie en ZOA)

Van een bloedige burgeroorlog via een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende aardbevingen. Syrië overkomt ramp na ramp. Er zijn inmiddels meer dan 25 naschokken geteld. Vele duizenden mensen hebben deze ramp niet overleefd, en dit aantal zal snel oplopen. Ook zijn er duizenden gewonden. Veel gebouwen zijn ingestort, onder andere in de stad Aleppo.
De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Dit maakt de situatie nóg urgenter. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. Onze noodkreet aan jou is: doe mee! Geef vandaag nog voor de zo zwaar getroffen bevolking van Syrië.

 

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken naar: NL49 RABO 0685 1147 32, t.n.v. Diaconie PGS o.v.v. collecte 12 februari ‘Noodhulp Syrië’.

 

Zondag 12 februari, 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Noodhulp Ethiopië

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Zondag 26 februari (1e zondag 40-dagentijd), 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Zending ‘Zambia’.

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren overleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » diaconale collecten februari 2023