Diaconale collecten juni 2022

Van de diaconie: diaconale collecten bij online-diensten juni 2022

 

Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In  juni 2022 gaat het om de volgende collecten.

 

Zondag 5 juni , 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Zending Zuid-Afrika

Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met  bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.

Zondag 12 juni, 1e collecte diaconie bij Heilig Avondmaal bestemd voor: Voedselbank

Deze keer is het een gecombineerde actie: zowel inzameling van producten, als een collecte.

De collecte is bestemd voor alles wat nodig is voor het reilen en zeilen van de Voedselbank en voor de aanschaf van gezonde producten.

Daarnaast kunt u ook houdbare producten inleveren, zoals rijst, macaroni, pastasaus, blikken groente of peulvruchten en vlees of visconserven en houdbare melk.

Met de inzamelingsactie en de collecte maakt u het mogelijk dat de voedselbank hulp kan blijven bieden.

(U kunt de houdbare producten ook inleveren bij De Klincke – tijdens de openingsuren – t/m zondag 19 juni.) Hartelijk dank voor uw bijdragen!