diaconale collecten maart 2023

Van de diaconie: diaconale collecten bij online-diensten maart 2023

 Voor de diaconale doelen van de derde collecte (en bij Heilig Avondmaal en extra noodhulpcollecten indien van toepassing voor de 1e collecte diaconie), kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie: Diaconie Prot. Gem. te Steenwijk

NL49 RABO 0685 1147 32 onder vermelding van datum en doel collecte.

In maart 2023 gaat het om de volgende collecten.
 

Zondag 5 maart (2e zondag 40-dagentijd), 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Zending, Palestina (samen bijbellezen opent deuren).

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk.

 

 

Zondag 12 maart (3e zondag 40-dagentijd), 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat (Nederland, omzien naar gevangenen)

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel.

Zondag 26 maart (5e zondag 40-dagentijd), 3e collecte bestemd voor: Kerk in Actie: Werelddiaconaat, Bangladesh (kansen creëren voor jongeren)

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat vaak opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisatie 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, bijvoorbeeld als elektricien of computerspecialist en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.