DIENST OP TWEEDE KERSTDAG

DIENST OP TWEEDE KERSTDAG

Op Tweede Kerstdag 2022 wordt om 10.00 uur in de RK St Clemenskerk een oecumenische dienst gehouden.
Deze dienst wordt gehouden onder auspiciën van de Raad van Kerken.
De voorganger is Ds. Harry Offereins uit Steenwijk
Medewerking wordt verleend door een zanggroep uit Cantica Sacra.

Het thema van de dienst is: Mijn hart juicht om God, mijn Redder. (Naar de Lofzang van Maria, de moeder van Jezus)

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » DIENST OP TWEEDE KERSTDAG