Digitale diensten zonder bezoekers

Dit zijn enkele regels uit het advies van de PKN met betrekking tot de huidige aangepaste Corona regels:

  1. Blijf zoveel mogelijk thuis. Maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal mee te maken.
  2. Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, dan met maximaal 30 kerkgangers (exclusief “personeel”)

Aangezien wij geen (dringende) reden zien en hebben om toch fysieke kerkdiensten te houden, is het besluit genomen om alleen digitale diensten te houden in de Grote Kerk, dus zonder bezoekers, alleen met ambtsdragers (personeel).
In Onnaveld en Eesveen worden GEEN diensten gehouden.
Dit is geen makkelijk besluit geweest, maar in onze ogen toch de enige en juiste die genomen moest worden. Wij vertrouwen op uw instemming en begrip op dit besluit.
Hartelijke groet,  Gerard Bolding (scriba)

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » Digitale diensten zonder bezoekers