Feest van de Geest 2024

Feest van de Geest in de grote of St Clemenskerk Steenwijk

Pinksteren is het ‘Feest van de Geest’

Vandaar de naam van de kunstmanifestatie in de kerken.
Feest van de Geest streeft naar verbinding tussen nieuwe kunst, architectuur van kerkgebouwen en het Pinksterfeest.
Kijken naar kunst in kerken waar de ene bezoeker het Bijbelverhaal letterlijk neemt en een andere bezoeker naar de Symboliek kijkt.
Zowel kunst als geloof is je samen verwonderen over het mysterie dat ons allemaal bindt en verwondert.

Feest van de Geest, voor de elfde keer georganiseerd en begonnen in 2002 en nu alleen maar toegenomen in het aantal kerken en kunstenaars, verspreid over een groot deel van Nederland dat in clusters is ingedeeld.

Ook onze kerk doet mee, er komen kunstwerken van 6 kunstenaars in de kerk te hangen.

Werken van  Marijke Braad, Angelique van Dalfsen, Laura van Gaans, Jose Gaastra, Sigrid Hamelink en Wilbert Bijzitter zijn aanwezig in de kerk.

Het cluster Overijssel-ZW Drenthe biedt in 15 kerken met 44 kunstenaars de meest uiteenlopende kunstwerken aan.
Het landelijke thema in 2024 is ‘Troost’. Een toepasselijk thema waar de kunstenaars allemaal hun eigen visie en verhaal inleggen.
De werken zijn divers maar vormen toch een geheel dankzij het thema ‘Troost’.
Een thema dat door iedere kunstenaar anders wordt geïnterpreteerd en weergegeven, het is de ziel van de kunstenaar die in de werken terug te vinden is.

Het evenement vindt eens in de twee jaar plaats en tijdens deze editie openen de kerken hun deuren op 9, 11, en 12 mei en op 18, 19, 20 mei van 13.00 tot 17.00 uur. Zowel de kunstenaars als de vrijwilligers staan klaar om toelichting te geven over de kunstwerken.
In samenwerking met de J.C. Bloemstichting is er een Poëzieavond op 15 mei in de Hervormde Kerk in Nijeveen, aanvang 19.30 uur.

Alle informatie is te vinden op de landelijk website waar per cluster wordt aangegeven door wie en waar er geëxposeerd wordt.
Ook vindt u daar de nodige informatie betreffende wijzigingen en waar er bijzondere evenementen worden gehouden tijdens de openingsdagen.

Website www.feestvandegeest.nl