KERSTKINDERKOOR

KERSTKINDERKOOR

Beste jongens, meisjes en ouders,

Dit jaar wordt er weer een kinderkoor gevormd met Kerst! Lijkt het je leuk om mee te zingen, zing dan mee in het Kerstkinderkoor. Vanaf groep 3 t/m groep 8 zijn alle kinderen welkom. Hoe meer stemmen, hoe beter we klinken toch? Het is de bedoeling dat het Kerstkinderkoor gaat zingen in de vroege Kerstnachtdienst op zaterdagavond 24 december 19:00 uur in de Grote Kerk te Steenwijk én op zondagmiddag 1e Kerstdag 25 december 16:00 uur in de Kleine Kerk te Steenwijk tijdens Het Kinderkerstfeest.

Natuurlijk moet er wel geoefend worden. Het oefenen is in de Grote Kerk van Steenwijk op de volgende drie maandagmiddagen: 28 november, 12 en 19 december. We beginnen steeds om 15.30 uur en het duurt tot 16.15 uur. Het Kinderkoor is interkerkelijk en ontstaan uit een samenwerking tussen vier verschillende kerkgenootschappen uit Steenwijk.

Als voorbereidingscommissie willen we wel graag weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. Graag opgave per mail bij onderstaande personen. Onder vermelding van:

– Naam zanger/zangeres

– Leeftijd

– Telefoonnummer

– Mailadres

We hopen van je te horen!

Janny Bennen – Stakelbeek j.bennenstakelbeek@gmail.com (PKN) Tel 06-11155109

Marianne  Bijkerk – Hofman mariannebijkerkhofman@accrete.nl (Vrije Zendingsgemeente) Tel: 06-46291902

Bertine Paulus machielbertine@hotmail.com (NGK) Tel: 06-12350772

Alma van Bruggen alma.vanbruggen@gmail.com (GKv) Tel: 06-19120155

Uiteraard houden we rekening met de dan geldende coronaregels