”Maatjes Project”

WERKGROEP PASTORAAT

In de laatste uitgave van ons nieuwsblad ”DE BRUG “ van 1 juni hebben wij als werkgroep

Pastoraat aangekondigd dat wij het ”Maatjes Project” weer opnieuw onder de aandacht willen brengen in onze gemeente. Inmiddels hebben een aantal mensen aangegeven wel een maatje te willen zijn voor hen die eenzaam zijn of behoefte hebben aan een goed gesprek.

Nu doet zich het volgende voor. Wij hebben meer aanbod  van mensen die een maatje willen zijn, dan mensen die op zoek zijn naar een maatje. Dus doen we nogmaals een oproep aan hen die hier voor in aanmerking komen, dit ons te laten weten.

We begrijpen dat het niet eenvoudig is.
De drempel om zo iets kenbaar te maken is gauw te hoog.
Schroom niet, laat het ons weten, we willen u graag bijstaan.

Als u hierover een gesprek wilt, mag u mij bellen. Namens Werkgroep Pastoraat,

Harm Kroes, pastoraal ouderling   Tel. 0621 800 578