Maria Magdalena 9 april 2024

MARIA MAGDALENA, EEN LEZING DOOR ARIE VAN ANDEL

Op 9 april om 20.00 uur is er een lezing door Arie van Andel in De Opgang (Grote Kerk Steenwijk). Een lezing in het kader van Vorming en Toerusting. De toegang is gratis.

Centraal staat de figuur van Maria Magdalena. Eén van de vrouwen die Jezus op zijn tochten vergezelde. Was zij de vrouw die Jezus die de voeten van Jezus waste met haar tranen, die droogde met haar haren en zalfde met geurige olie?  (Lucas 7: 36 ev)

Volgens paus Gregorius de Grote was dat inderdaad zo.  Op 14 september 591 preekte deze paus in de San Clemente kerk in Rome (dezelfde Clemens waar de Grote Kerk in Steenwijk haar naam aan ontleent!) en zei dat het zo was. Daarmee werd Maria Magdalena een zondares, een prostitué. En natuurlijk vergaf Jezus haar zonden en deed ze boete. Een voorbeeld dat

parochianen konden proberen na te volgen. Ruim 1400 jaar lang!

In de Da Vinci Code is dit één van de centrale thema’s. Daar ging schrijver Dan Brown mee aan de haal.

Arie van Andel probeert te achterhalen hoe het echt zit. Zijn lezing is een zoektocht door de Bijbel, Apocriefe Evangeliën en andere geschriften naar wie en wat  Maria Magdalena werkelijk was. Wat is er na 2000 jaar nog boven tafel te krijgen?