nieuwsoverzicht oktober 2002 Mikondo

Activiteiten projectgroep ‘

Het eind van 2020 nadert en andere jaren is dat de periode van Dickens en Kerst in Steenwijk. Dit jaar zal dit mogelijk anders verlopen dan andere jaren, corona kan ook hier roet in het eten gooien. We wachten daarover de verdere ontwikkelingen nog even af. Maar we zijn wel een andere mogelijkheid aan het onderzoeken.

Kniepertjes verkopen

Er zijn al een aantal weken knieperties te verkrijgen in De Klincke en de kerk. Hier houden we voorraad tot eind december. Is De Klincke open, dan kunt u altijd binnenlopen en ophalen.

Maar we gaan de komende periode ook knieperties afleveren via bestelling.

We hebben als eerste afleverdag staan: zaterdag 31 oktober van 10.00-12.00 uur. Geef daarom zo spoedig mogelijk na ver- schijnen van deze De Brug uw bestelling door via tel.nr. 0521-371538 of e-mail doetie.kruithof@ziggo.nl.

Minimum afname is twee zakjes á € 2,50 per zakje (12 stuks).

Statiegeldflessen

In de kerk staat een verzamelbak voor flessen. Breng hier uw lege statiegeldfles- sen, de opbrengst is voor de schoolkinderen in DRCongo.

Verkoopkast in De Klincke

Met allerlei leuke producten: kom eens een kijkje nemen. Hiervoor zou het ook fijn zijn om biologische producten zoals zelfgemaakte jam, appelmoes of andere seizoen producten ter verkoop aan te kunnen bieden.

Afgeven kan in De Klincke.

Onze opbrengst in 2020 tot nu toe is ruim

€ 2.500,–. Dit blijft ver achter bij het eind- totaal van 2019: ruim € 9.000,–. De corona beperkingen en het niet doorgaan van activiteiten zijn hiervoor de oorzaak. We proberen er nog wel wat te maken

o.a. door de kniepertjes verkoop. Helpt u mee?

 

Projectgroep ‘voor schoolkinderen in Mikondo, DRCongo’ Marit, Tineke, Doetie, Pieter, Margriet, Aly en Ieneke.

 

Doordat onze activiteiten tot nu toe niet door kunnen gaan, zijn we dit jaar in belangrijke mate afhankelijk van giften.

Wilt u het werk voor de schoolkinderen van La Tulipe steunen?

Dan kunt u een financiële bijdrage over- maken naar de bankrekening van taak- groep ZWO o.v.v. ‘schoolkinderen DR- Congo’. Rek.nr. ZWO: NL83 RABO 0149 1081 25.

Voor actuele informatie uit Mikondo, kijk dan op de website www.mikondo.nl.

 

Doetie Kruithof