Podium in Steenwijk

Steenwijk zet puntjes op i van herinrichting

Door de Classis predikant Klaas van der Kamp

De protestantse kerk van Steenwijk heeft het podium uitgebreid. De aanpassing bij het liturgisch centrum is een laatste uitbouw waardoor het mogelijk is alle activiteiten van gebed tot sacrament tot Bijbellezing binnen de liturgische ruimte te doen plaatsvinden.

Ds. Marieke Ariesen-Holwerda benoemde de verandering tijdens wezenszondag in een kerkdienst. Het was een bijzondere dienst in een goed gevulde kerk, waar drie ambtsdragers werden herbevestigd. Eén van de ambtsdragers, ouderling Harm Kroes, gaat als afgevaardigde de classicale vergadering versterken.

De aanpassing van het podium sluit aan op een reeks van veranderingen in de Grote Kerk van Steenwijk. Eerder werd de ingang aangepast, door de zware deuren te vervangen door een voorportaal met daarop volgend glas. Het maakt de kerk laagdrempeliger voor dagjesmensen. In de kerk zijn grote units geplaatst die men per trap bereikt. Je vindt er een kleine ruimte, een grotere ruimte, een ontspanningsruimte en ook een lift.

Tijdens de dienst speelde ds. Ariesen in op de nieuwe situatie. De kinderen van de nevendienst en de tieners konden eigen ruimten gebruiken.

De meditatie ging over 1 Petrus. De briefvorm inspireerde ds. Ariesen om ook een soort van brief als exegese en toepassing te schrijven. Maria schreef een tekst gericht aan Petrus. Daarna antwoordde Petrus in de dienst. Ds. Hans Ariesen, emeritus en man van de huidige dominee, was gevraagd om de rol van Petrus in te vullen. Het gaf een eigen dynamiek aan de dienst. En wat je ook niet vaak ziet: de lector (Petrus) dronk uit hetzelfde glas als de dominee (Maria).

De Grote Kerk van Steenwijk geeft een goed beeld van hoe je een grote stadskerk kunt inrichten voor hergebruik: er is een deel geschikt voor de liturgie van de gemeente, een ontvangstdeel met statafels, er is een bibliotheek, een vergadergedeelte en een kapel. In de kapel is de oude tafel uit het liturgisch centrum van de kerk opgenomen. ‘Eigenlijk zou er nog een icoon moeten komen’, zei iemand van de organisatie. ‘Dat is ook herkenbaar voor de Oekraïners’. Enkele maanden geleden was er een dienst in het Oekraïens voor de vluchtelingen in de regio.

Foto: beeld van de vergaderruimtes die in de kerk zijn ondergebracht.
Foto’s onder: vanuit de vergaderruimte een overzicht over de koffie-drinkende kerkgangers; daaronder een foto van het vergrote podium. 

https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws-4/2023/podium-in-steenwijk