Startzondag seizoen 23 24

GA MEE

Ga Mee is het thema van dit nieuwe kerkelijke jaar.
In het liturgisch bloemstuk hebben we in het beeld van dit thema twee handen verwerkt.
De vader- en kinderhand zijn getrokken uit een lijn, onlosmakelijk verbonden.
Symbool voor het verbond van God met de mens
En daarin met de hele kerk
De hand van de Vader komt naar beneden.
De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding.

Hier bevindt u zich:
Home » Activiteiten » Startzondag seizoen 23 24

Berichten bloemschikken