Zondag Voleinding 20 november 2022

Laatste zondag Kerkelijk jaar 2022

Want niemand weet wat leven is
alleen dat het gegeven is
en dat van dit geheimenis
God het begin en einde is.

Huub Oosterhuis

 

 

Hier bevindt u zich:
Home » Bloemschikken » Zondag Voleinding 20 november 2022

Berichten bloemschikken